Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego


Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Wszystkie drogi o charakterze sieci transeuropejskiej, już na wstępnym etapie projektowania oraz na początku budowlanych prac, koniecznie musza przejść przez audyt bezpieczeństwa. Jest to niezbędne, aby w takim miejscu ruch drogowy odbywał się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. W Polsce transeuropejska sieć drogowa liczy sobie około 4800 kilometrów.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Audytor, szczególnie ten przeprowadzający kontrole drogowe, przed sobą ma mnóstwo zadań i obowiązków. Oto tylko niektóre z nich:


- audytor przeprowadza analizę wszystkich dostarczonych przez projektanta informacji dotyczących projektu nowej drogi zaliczanej do sieci transeuropejskiej
- audytor w czasie budowy drogi jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednej wizji lokalnej
- do obowiązków audytora, których nie może przeoczyć należy także sporządzanie oceny projektu z podaniem wstępnie zidentyfikowanych problemów, przynajmniej w wersji roboczej, z uwzględnieniem ewentualnych poprawek
- to właśnie audytor,a nie ktokolwiek inny przeprowadza spotkania, mające na celu wyjaśnienie wszystkich ewentualnych niejasności, najczęściej spotkania te przeprowadzane są pomiędzy audytorem oraz projektantem
- ostateczna ocena również wchodzi w zakres obowiązków audytora.

 

Skąd jednak audytor wie jak wszystko musi zostać przeprowadzone? Otóż w czasie szkolenia audytor odbywa przynajmniej 60 godzin szkolenia praktycznego, więc taka osoba z pewnością jest bardzo dobrze zapoznana z pracą audytora pracującego przy kontrolach ruchu drogowego. Na szkoleniu praktycznym przyszły audytor nauczy się łatwo rozpoznawać zagrożenia, jakie czekają na drodze kierowców, którzy w przyszłości będą się po niej poruszać. Warto jednak dodać, że audytorem takim zostać może tylko osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub techniczne, w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu. Dzięki temu potencjalny kandydat na audytora posiada teoretyczną wiedzę, jaka będzie niezwykle przydatna i cenna w przyszłej pracy audytora ruchu drogowego.