Uprawnienia budowlane - blog

16.05.2019

Ile trwa egzamin pisemny i ustny?

Ile trwa egzamin pisemny i ustny? Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane ma postać testu, który składa się z 30-90 pytań.…

16.05.2019

Wniosek o wpis

Wniosek o wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa Otrzymanie zaświadczenia o wpisie do właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów…

16.05.2019

Wpis na listę

Wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa – jak to zrobić? Do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędne…

15.05.2019

Pytania na egzaminie ustnym

Pytania na egzaminie ustnym W czasie egzaminu ustnego zdający odpowiadają na 4-10 pytań (http://uprawnienia-budowlane.pl). Ich liczba zależy od wybranego rodzaju…

15.05.2019

Warunki egzaminów

Warunki egzaminów na uprawnienia budowlane Szczegółowy wykaz przepisów, których znajomość wymagana jest od zdających egzamin na uprawnienia budowlane, znajduje się…

15.05.2019

Wymagana wiedza

Egzamin na uprawnienia budowlane – wymagana wiedza i umiejętności Uprawnienia budowlane nadawane są osobom mającym odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową,…

15.05.2019

Komisja kwalifikacyjna i egzaminacyjna

Komisja kwalifikacyjna i egzaminacyjna Za nadawanie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach odpowiadają okręgowe izby inżynierów budownictwa (http://uprawnienia-budowlane.pl). Wyjątkiem są uprawnienia…

14.05.2019

Co trzeba wiedzieć?

Uprawnienia budowlane w Polsce – co trzeba wiedzieć? W Polsce działalność zawodowa inżyniera budownictwa jest ściśle związana z uprawnieniami budowlanymi…

14.05.2019

Kariera projektanta krok po kroku

Kariera projektanta krok po kroku Praca w zawodzie projektanta budowlanego jest satysfakcjonująca i daje możliwość rozwoju zawodowego (http://uprawnienia-budowlane.pl). Pierwszym krokiem…

13.05.2019

Obowiązki kierownika budowy

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – obowiązki kierownika budowy Kierownikiem budowy może być wyłącznie inżynier posiadający uprawnienia budowlane w…

13.05.2019

Obowiązki związane z uprawnieniami budowlanymi

Obowiązki związane z uprawnieniami budowlanymi do projektowania Osoba, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania może sporządzać projekty architektoniczno-budowlane, które są…

13.05.2019

Jakie wymagania trzeba spełnić?

Uprawnienia budowlane – jakie wymagania trzeba spełnić, aby je zdobyć? Uprawnienia budowlane są niezbędne, aby sprawować samodzielne funkcje techniczne w…

13.05.2019

Droga do uprawnień budowlanych

Droga do uprawnień budowlanych Uprawnienia budowlane to główny cel osób, które ukończyły studia budowlane (http://uprawnienia-budowlane.pl). Posiadanie uprawnień jest niezbędne, aby…