Uprawnienia budowlane - blog

02.08.2019

Technik budownictwa – uprawnienia budowlane

Technik budownictwa – uprawnienia budowlane Technikiem budownictwa nazywa się osobę mającą określoną specjalizację. Aby uzyskać tytuł technika konieczne jest ukończenie…

01.08.2019

Praktyka zawodowa – ważne informacje

Praktyka zawodowa – ważne informacje Praktyka zawodowa może odbywać się poza granicami kraju. Zostanie ona zaliczona pod warunkiem, że kierowała…

31.07.2019

Specjalizacje uprawnień budowlanych

Specjalizacje uprawnień budowlanych Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń, mogą ubiegać się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej w ramach swojej…