Uprawnienia budowlane - blog

04.11.2019

Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy Jedną z samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest funkcja kierownika budowy (program na komputer). Do jej pełnienia niezbędne…

03.11.2019

Specjalności uprawnień budowlanych

Specjalności uprawnień budowlanych Zdobycie uprawnień budowlanych to bardzo ważny etap pracy zawodowej w budownictwie. Dzięki tej decyzji możliwe jest wykonywanie…

02.11.2019

Uprawnienia budowlane a wykształcenie

Uprawnienia budowlane a wykształcenie Uzyskanie uprawnień budowlanych możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy ukończy się określony kierunek studiów lub zdobędzie odpowiedni…

02.11.2019

Praktyka zawodowa – ważne zmiany

Praktyka zawodowa – ważne zmiany W nowej ustawie dotyczącej inżynierów budownictwa znajdują się zapisy, które wprowadzają istotne zmiany związane z…

02.11.2019

Praktyka w 2019 – najważniejsze zmiany

Praktyka w 2019 – najważniejsze zmiany Nowy projekt ustawy o inżynierach budownictwa zakłada wprowadzenie pewnych zmian związanych z odbywaniem praktyki…

01.11.2019

Jak potwierdzić praktykę zawodową?

Jak potwierdzić praktykę zawodową? Praktyka zawodowa jest od września 2014 roku potwierdzana za pomocą oświadczenia, którego wzór można znaleźć w…

31.10.2019

Izolacja akustyczna ścian i podłóg

Izolacja akustyczna ścian i podłóg Wszystkie czynności techniczne zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz domu wymagają posiadania stosownych uprawnień budowlanych (program na…

31.10.2019

Wapno postawmy na tradycyjność

Wapno postawmy na tradycyjność W budownictwie zwłaszcza tym bardziej zaawansowanym, stawia się bardziej na sprawdzone materiały, niż na jakieś mniej…

30.10.2019

Okno balkonowe zamontowane w dachu

Okno balkonowe zamontowane w dachu We współczesnych czasach bardzo dużo inwestorów budowlanych stara się zwiększyć wartość użytkową mieszkań (program na komputer).…

30.10.2019

Praca hydroizolacyjna w okresie zimowym

Praca hydroizolacyjna w okresie zimowym Zima bardzo często potrafi przyjść szybko i niespodziewanie (program na komputer). Na pewno mroźne dni mogą…

30.10.2019

Ocieplanie czyli modernizacja domu

Ocieplanie czyli modernizacja domu Rosnące ceny nośników energii na pewno nie wróżą niczego dobrego, dla osób użytkujących mieszkania. Im większa…

29.10.2019

Co po zakończeniu budowy

Co po zakończeniu budowy Gdy już uda nam się dopiąć finalnie wszystkie prace wykończeniowe, jest to tylko mały krok, od…

29.10.2019

Pale fundamentowe złoty środek

Pale fundamentowe złoty środek W dzisiejszym budownictwie wyróżnia się wiele ciekawych sposobów na stawianie fundamentów  (program na komputer). Na pewno…