Uprawnienia budowlane - blog

12.05.2019

Egzamin pisemny – przebieg

Egzamin pisemny – jak przebiega? Egzamin pisemny jest uważany za łatwiejszy etap egzaminu na uprawnienia budowlane (http://uprawnienia-budowlane.pl). Jednak zdawalność z…

12.05.2019

Kurs na uprawnienia budowlane

Kurs przygotowujący Przygotowanie się do egzaminu na uprawnienia budowlane wymaga czasu i zaangażowania (http://uprawnienia-budowlane.pl). Wiele osób decyduje się specjalne kursy…

12.05.2019

Etap przejściowy

Po co potrzebne są specjalizacje techniczno-budowlane? Specjalizacje techniczno-budowlane często traktowane są jako etap przejściowy na drodze do zdobycia tytułu rzeczoznawcy…

11.05.2019

Wykaz aktów prawnych 2019

Wykaz aktów prawnych 2019 Na stronie Polskie Izby Inżynierów Budownictwa można już znaleźć wykazy norm i aktów prawnych, jakie będą…

11.05.2019

Przykładowe pytania

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń – przykładowe pytania Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej można uzyskać do projektowania i kierowania…

10.05.2019

Egzamin pisemny

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – egzamin pisemny Liczba pytań oraz czas trwania egzaminu na uprawnienia pisemne zawsze zależy od…

10.05.2019

Ile pytań na egzaminie

Z ilu pytań składa się pisemny egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń? Wiele osób zastanawia się jak właściwie wygląda pisemny…

10.05.2019

Specjalności instalacyjne

Specjalności instalacyjne – jakie kierunki są pokrewne i odpowiednie Kierunku odpowiednie i pokrewne dla wszystkich specjalności uprawnień budowlanych są określone…

10.05.2019

Jakie studia?

Uprawnienia budowlane – jakie studia są odpowiednie, a jakie pokrewne? Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą przystąpić tylko osoby, które…

10.05.2019

Zawody na uprawnienia budowlane

Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień budowlanych Uprawnienia budowlane dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (http://uprawnienia-budowlane.pl). Do egzaminu na…

09.05.2019

Uprawnienia budowlane a wykształcenie

Uprawnienia budowlane a wykształcenie Uprawnienia budowlane są nadawane na drodze decyzji wyłącznie osobom, które zdały egzamin zawodowy (http://uprawnienia-budowlane.pl). Do takiego…

09.05.2019

Samodzielne funkcje techniczne

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – na czym polegają i kto może je pełnić? Prawo budowlane mówi, iż osoby, które…