Uprawnienia budowlane - blog

04.05.2019

Praktyka zawodowa – oświadczenie

Praktyka zawodowa – oświadczenie Od 25 września 2014 roku odbycie praktyki zawodowej potwierdza się za pomocą oświadczenia (http://uprawnienia-budowlane.pl). Wzór tego…

04.05.2019

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego? Do uczestników procesu budowlanego zalicza się inwestora, projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (http://uprawnienia-budowlane.pl).…

03.05.2019

Funkcje projektanta

Funkcje projektanta Projektant to uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane oraz wpis na listę samorządu zawodowego (http://uprawnienia-budowlane.pl). Aby…

03.05.2019

Projektant budowlany – wymagania

Projektant budowlany – wymagania Obowiązujące przepisy uznają, iż projektantem jest osoba, która pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (http://uprawnienia-budowlane.pl). Jest…

03.05.2019

Kto może wykonać projekt budowlany?

Kto może wykonać projekt budowlany? Projekty budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez członków izby samorządu zawodowego. Przynależność do izby jest…

03.05.2019

Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego

Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego może pełnić wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane. Jest to decyzja pozwalająca…

02.05.2019

Specjalność elektryczna

Specjalność instalacyjna elektryczna – praktyka i wykształcenie Specjalnością elektryczną nazywa się specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych…

02.05.2019

Specjalność sanitarna

Specjalność sanitarna – wymagane wykształcenie i praktyka Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i…

01.05.2019

Specjalność telekomunikacyjna

Specjalność telekomunikacyjna – wykształcenie i praktyki Uprawnienia budowlane można zdobyć w różnych specjalnościach, a jedną z nich jest specjalność instalacyjna…

01.05.2019

Specjalność hydrotechniczna

Wykształcenie i praktyka zawodowa dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej to opcja dla osób, które ukończyły odpowiednie…

01.05.2019

Sterowanie ruchem kolejowym

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – jakie są wymagania w zakresie praktyki i wykształcenia? Uprawnienia budowlane w…

01.05.2019

Specjalność inżynieryjna mostowa

Specjalność inżynieryjna mostowa – jakie wykształcenie i praktyka jest wymagane? Specjalność inżynieryjna mostowa nie jest tak popularna jak konstrukcyjno-budowlana –…