Uprawnienia budowlane - blog

10.07.2019

Egzamin pisemny – zasady

Egzamin pisemny – zasady Pytania testowe na egzamin pisemny są przygotowywane przez komisję kwalifikacyjną (program na komputer). Komisja przygotowuje listy…

09.07.2019

Jak można zostać kierownikiem budowy?

Jak można zostać kierownikiem budowy? Kierownik budowy to zawód, który wymaga zdobycia wyższego wykształcenia technicznego na kierunkach, które są związane…

09.07.2019

Kierownik budowy – do czego jest potrzebny?

Kierownik budowy – do czego jest potrzebny? Kierownik budowy to osoba mająca uprawnienia budowlane, stanowiące potwierdzenie odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia…

07.07.2019

Uprawnienia budowlane – podstawowe przepisy

Uprawnienia budowlane – podstawowe przepisy Postępowania kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych prowadzone są przez okręgowe izby samorządu zawodowego (program…

05.07.2019

Kierownik budowy – odpowiedzialna praca

Kierownik budowy – odpowiedzialna praca Wśród uczestników procesu budowlanego znajduje się kierownik budowy, inwestor, projektant czy inspektor nadzoru inwestorskiego (program…