Co składa się na proces inwestycyjny?


Co składa się na proces inwestycyjny?

 

Inwestycja budowlana poprzedzona jest całym szeregiem czynności przygotowawczych. Począwszy od ustalenia warunków zabudowy, a skończywszy na oddaniu budynku do użytku, do czynienia mamy z procesem inwestycyjnym. Proces ten składa się z co najmniej kilku czynności.

 

Pierwszym etapem procesu inwestycyjnego jest ustalenie tego, czy inwestycja może być zbudowana zgodnie z przeznaczaniem, czy nie ma żadnych przesłanek prawnych uniemożliwiających realizację projektu. Drugim etapem jest ustalenie warunków zabudowy. W tym celu należy udać się do odpowiedniego starostwa powiatowego lub samorządu. Należy bowiem zapoznać się z aktualnie obowiązującym na danym terenie planie zagospodarowania przestrzennego. Zdarza się również tak, że takiego planu nie ma. Wtedy należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. W regionach gdzie wydobywa się węgiel może się okazać, że prawo górnicze wyklucza posadowienie budynku na danym terenie. Gdy znany jest już plan zagospodarowania przestrzennego można zabrać się za projekt budynku.

Kolejny krok to uzyskanie pozwolenia na budowę. W chwili obecnej wystarczy jedynie w przypadku domów jednorodzinnych wysłać odpowiednie zgłoszenie do starostwa powiatowego. Starostwo ma 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli po tym upływie starostwo nie wyśle odpowiedzi inwestycja budowlana może być realizowana.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Z punktu widzenia inwestora najważniejsza jest sama realizacja robót budowlanych. Rzecz jasna musimy znaleźć odpowiedniego wykonawcę oraz kierownika budowy. Przy każdej budowie powinien być prowadzony dziennik budowy. Kolejny krok to pozwolenie na użytkowanie. Budynek powinien zostać odebrany przez Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy.

 

Ustawa z 7 lipca 1994 roku oraz ustawa z 27 marca 2003 dokładnie regulują pod względem prawnym to jak ma przebiegać proces inwestycyjny. Sporządzenie dobrego projektu budowlanego leży w interesie samego inwestora. Dzięki temu inwestycja przebiega sprawniej, a proces realizacji budowy wykonywany jest bez zbędnych opóźnień.