Co to są studia pokrewne?


Co studiować, aby uzyskać uprawnienia budowlane - studia pokrewne

 

Karierę w branży budowlanej mogą zrobić wyłącznie osoby, posiadającego uprawnienia budowlane. Pozwalają one na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, np. na stanowisku projektanta lub kierownika budowy. Jednak, aby móc przystąpić do egzaminów na uprawnienia budowlane, trzeba najpierw zdobyć odpowiednie wykształcenie na kierunkach odpowiadających lub pokrewnych.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Co to są studia pokrewne?

 

Kierunki „pokrewne” to tzw. kierunki uniwersalne, które są elastyczne dla niektórych specjalności. Umożliwiają one zdawanie egzaminu na uprawnienia budowlane w późniejszym terminie. Oprócz studiów do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane niezbędne jest także odbycie praktyki zawodowej.

 

Studia pokrewne – kierunki

Dla każdej specjalności studia pokrewne obejmują nieco inne kierunki i pozwalają na uzyskanie uprawnień w ograniczonym zakresie. Kierunki pokrewne dla wybranych specjalności to:


• architektoniczna w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: kierunek w zakresie budownictwa,
• konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: architektura lub architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – studia pokrewne: automatyka i robotyka, elektroenergetyka,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: informatyka, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, inżynieria elektryczna, elektrotechnika,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: kierunki w zakresie budownictwa,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: energetyka, elektronika, elektronika i telekomunikacja, elektryczny transport szynowy, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, automatyka i robotyka.