Co wpływa na wytrzymałość betonu?


Beton i jego rodzaje

 

Beton należy do znanych od dawna materiałów budowlanych, bardzo popularnych we współczesnym budownictwie. Jego podstawowe składniki to spoiwo hydrauliczne czyli cement lub cement z dodatkami mineralnymi, kruszywo, którym jest piasek bądź żwir, oraz woda. Po połączeniu tych trzech składników powstaje właśnie beton.

 

Co wpływa na wytrzymałość betonu?

W zależności od tego, jakie będą proporcje trzech głównych składników betonu, a więc spoiwa, kruszywa i wody, powstają betony określonej klasy i gęstości. Klasa, czyli inaczej mówiąc wytrzymałość charakterystyczna betonu, to nic innego jak jego odporność na nacisk. Klasy betonu mogą być różne. Najbardziej wytrzymały jest beton, który zawiera więcej spoiwa, a mniej wody. Jest on bardziej odporny na ściskanie, ale już niekoniecznie na rozciąganie. Dlatego też stosuje się zbrojenie prętami i siatkami stalowymi, co zapobiega ewentualnym pęknięciom w strukturze betonu.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Rodzaje betonu

Zastosowanie różnych proporcji składników, a także użycie dodatków lub domieszek ma wpływ na rodzaj powstającego betonu. Najbardziej popularny podział ze względu na ciężar objętościowy obejmuje:


- beton ciężki, stosowany na przykład jako osłona biologiczna osłabiająca promieniowanie;
- beton zwykły wykorzystywany do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych lub (beton o nieco mniejszej gęstości) między innymi do wykonania pustaków ściennych lub stropowych;
- beton lekki, świetnie sprawdzający się przy powierzchniach o dużym spadku lub podczas renowacji starych stropów.

 

Podział na beton natryskowy, wałowany, wirowany i próżniowy został dokonany ze względu na sposób zagęszczania i wbudowania.

Ze względu zaś na właściwości wyróżniono takie rodzaje betonu, jak:
- beton jastrychowy, gdzie jako kruszywa używa się jastrychu;
- beton polimerowy, który zawiera spoiwo cementowe z dodatkiem polimerów;
- fibrobeton, zawierający dodatkowo włókna stalowe, szklane, polimerowe i bazaltowe;
- żużlobeton - z dodatkiem żużlu;
- asfaltobeton, bez cementu i wody, stosowany do nawierzchni drogowych.
Nieustannie prowadzone badania w tej dziedzinie mają na celu uzyskanie coraz lepszych rozwiązań i stworzenie nowych, bezpieczniejszych, posiadających pożądane własności rodzajów betonu.