Czy technika czekają jakieś trudności?


Technik budowlany a uprawnienia budowlane
Technik budowlany a uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane - czy może je uzyskać technik?

 

Uprawnienia budowlane to w prawie wszystkich zawodach związanych z branżą budowlaną jedna z najbardziej intratnych kwalifikacji. Jednak wszelkie kwestie formalne związane z ich zdobyciem są ściśle określone przez cały czas zmieniające się przepisy prawne, które należy brać pod uwagę, gdy naszym zamiarem jest rozpoczęcie zdobywania potrzebnych kompetencji, praktyk i wiedzy.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Technik budownictwa - sytuacja do 2014 roku

 

Do 2014 roku technicy nie mieli możliwości uzyskania uprawnień budowlanych. Jednakże we wspomnianym roku weszła w życie tzw. ustawa deregulacyjna, dzięki której i oni otrzymali tę możliwość! Przyjrzyjmy się więc, jak wygląda obecna sytuacja osób, które pracują na co dzień w zawodach związanych z budownictwem, jednak nie ukończyły w nich studiów.

 

Jakie uprawnienia budowlane może uzyskać technik?

 

Najlepsza wiadomość jest taka, że w związku z wejściem w życie ustawy technik może otrzymać uprawnienia budowlane w każdej ze specjalności. W zależności od posiadanego zawodu może więc wybierać pomiędzy tymi najpopularniejszymi rodzajami uprawnień, jak architektoniczne czy konstrukcyjno budowlane, poprzez te bardziej specyficzne jak np. specjalność mostowa czy kolejowa, kończąc na tych cieszących się najmniejszym zainteresowaniem, jak instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnych czy elektrycznych.

 

Czy technika czekają jakieś trudności?

 

Niestety - legitymowanie się jedynie tytułem zawodowym technika powoduje, że odbycie obowiązkowej praktyki na placu budowy znacząco się wydłuża. O ile na przykład osoby z tytułem magistra muszą dokumentować tylko rok jej przebiegu, to technicy i mistrzowie potrzebują aż czterech lat udokumentowanych praktyk!

Czy technik może zdobyć takie same uprawnienia budowlane jak magister?

I tutaj niestety odpowiedź brzmi - nie. Jedyna możliwość to zdobycie uprawnień w ograniczonym zakresie, uprawnienia bez ograniczeń są zarezerwowane tylko dla osób które odbyły studia. Jednak podsumowując - dzięki wprowadzeniu ustawy i dla techników otworzyły się zupełnie nowe możliwości rozwoju kariery, z których naprawdę dobrze jest skorzystać.