Czym jest odbycie praktyki zawodowej na placu budowy?


Praktyka zawodowa na budowie

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 skierowany jest do osób starających się o uprawnienia budowlane w każdej specjalności. Z naszym programem przygotujesz się w kompletny sposób do egzaminu pisemnego oraz do egzaminu ustnego. Jeżeli jesteś zabiegany możesz skorzystać z programu, którego możesz używać na telefonie. To jest bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ możesz w każdym miejscu i o każdej porze uczyć się testów. A przypominamy, że posiadamy największą bazę pytań na egzamin na uprawnienia budowlane, więc nie czekaj do ostatniej chwili tylko zacznij powoli się uczyć, na bieżąco. Wszyscy nasi użytkownicy są zadowoleni z programu oraz ze wspópracy z nami. Wszystko możesz sprawdzić na podstronie Opinie, gdzie dostępne są opisane wrażenia użytkowników po egzaminie i z ich przygotowań przed. Sprawdź również promocje.

W celu zdobycia uprawnień budowlanych należy także odbyć praktykę zawodową. Obecnie praktykę zawodową do uprawnień budowlanych zdobywanych w PIIB można zdobyć poprzez pełnienie funkcji technicznej na budowie. Jak zatem powinna wyglądać praktyka w celu zdobycia uprawnień budowlanych? Oto podstawowe informacje.

Jak powinna wyglądać praktyka na budowie?
Jak już wspomniano praktyka zawodowa powinna odbywać się na budowie, a praktykant powinien pełnić funkcję techniczną. Zgodnie z art. 3 ust. 6. Ustawy Prawo budowlane za budowę należy uznać: "wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego". Praktykant powinien brać czynny udział w robotach budowlanych, tak by móc wynieść jak najwięcej wiedzy praktycznej z odbytych praktyk. Oczywiście praktykant, nie może podejmować samodzielnych decyzji dotyczących obiektów budowlanych. Powinien jednak brać w nich czynny udział, tak by poznać i zrozumieć proces decyzyjny na budowie. Oczywiście praktyka zawodowa powinna odbywać się pod opieką osoby kompetentnej i uprawnionej.

Kto może być opiekunem praktyk?
Za realizację robót budowlanych i właściwe wykonanie obiektu odpowiedzialny jest kierownik budowy. Z kolei inspektor nadzoru inwestorskiego nie bierze czynnego udziału w pracach typowo budowlanych, a jest jedynie osobą odpowiedzialną za nadzorowanie prac z ramienia inwestora. Inspektor nadzoru zatem nie będzie mógł przedstawić praktykantowi zagadnień typowo z praktycznymi aspektami kierowania budową i prowadzeniem robót budowlanych. W tej kwestii znacznie lepiej sprawdzi się wspomniany wcześniej kierownik budowy. Takie też podejście przyjmują Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z ich opinią praktyka do uprawnień architektonicznych może być odbywania pod opieką inspektora nadzoru, jednak niestety to nie gwarantuje, że wszystkie wymagane zagadnienia zostaną uznane i zaliczone. Warto więc od razu rozpocząć praktykę pod opieką kierownika budowy.