Dokumenty i załączniki do złożenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę


Zyskiwanie pozwolenia na budowę

 

Pozwolenie na budowę należy do dokumentów urzędowych, które można otrzymać w drodze decyzji administracyjnej. Pozwolenie to zezwala osobie, która je złożyła, na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub też wykonywanie robót budowlanych odmiennych niż budowa konkretnego obiektu budowlanego.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Pozwolenie na budowę nie wystarczy

Należy jednak pamiętać, że mimo powyższej definicji, która widnieje w polskich przepisach, aby otrzymać realne pozwolenie na budowę, dokument ten nie wystarczy. W celu wszczęcia realizacji budowy decyzja ta musi stać się ostateczną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Co więcej, w okresie przynajmniej siedmiu dni przed rozpoczęciem trzeba zawiadomić poszczególne organy nadzoru budowlanego o tymże zamiarze.

 

Dokumenty i załączniki do złożenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę

Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, powinna do niego dołączyć przede wszystkim: cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz dołączone do niego dodatkowe dokumenty w postaci: opinii, uzgodnień oraz pozwoleń, zaświadczenie architekta adaptującego, które ma na celu wykazanie przynależności do izby samorządu zawodowego (trzeba przy tym pamiętać, aby było ono aktualne na dany dzień sporządzania całego projektu), wypis z rejestru gruntów dla działki swojej oraz działek sąsiednich, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych, decyzję regulującą szczegółowe warunki zabudowy, a także zagospodarowanie danego terenu, a także warunki techniczne określające zasady przyszłych dostaw mediów.

 

Sporządzanie znaków geodezyjnych

Znaki geodezyjne, to zgodnie z definicją ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, znaki wykonane z trwałego materiału, które określają położenie punktów osnowy geodezyjnej. Warto pamiętać, że każdy pojedynczy punkt osnowy geodezyjnej ma swój niepowtarzalny numer nadawany na etapie tworzenia projektu technicznego, który jest w dodatku niezmienny. Na etapie sporządzania dokumentów oraz wcielania w życie planu budowy, nie można zapomnieć również o planie geodezyjnym.