Egzamin - historie w roku 2009


Przemysław Adamkiewicz
Przemysław Adamkiewicz

Użytkownik: Przemysław Adamkiewicz
Specjalność: Instalacje elektryczne - projektowe i wykonawcze bez ograniczeń
Izba: Wielkopolska    Egzamin: jesień 2009

 

 

Dzień dobry, mój egzamin na uprawnienia budowlane zdawałem w sesji jesiennej w roku 2009 w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Specjalność jaką wybrałem na egzaminie to instalacje elektryczne do prowadzenia projektów oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Praktykę budowlaną odbywałem na kilku budowach oraz w dwóch biurach projektowych. Na budowie zajmowałem się nadzorowaniem wykonania instalacji elektrycznej od trasowania kabli po ostateczne podłączenie w skrzynce elektrycznej. Obiekty, na których pracowałem to były obiekty kubaturowe o dużej powierzchni. Na budynkach mieszkalnych w każdym pomieszczeniu instalacja wyglądała bardzo podobnie, więc bardzo dobrze utrwaliłem sobie każdy szczegół montażu. Dodatkowo nadzorowałem wykonanie instalacji oddymiającej w garażu. Ogólnie praca na budowie dała mi dużo nowych wiadomości i możliwości poznania wszystkiego od podstaw. Dodatkowo czas upływa szybciej. W biurze projektowym nadzorowałem wykonywanie obliczeń oraz rysunków branżowych. Ale praca w biurze zdecydowanie mniej ciekawsza niż budowa. Dokumenty potrzebne do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane złożyłem w sierpniu. Po jakimś miesiącu otrzymałem potwierdzenie drogą pocztową (list w skrzynce), że pozytywnie przeszedłem postępowanie kwalifikacyjne i że mogę przystąpić do części pisemnej egzaminu w listopadzie. Teraz jeżeli chodzi o przygotowania to uczyłem się z testów oraz oprogramowania dostępnego na stronie www.uprawnienia-budowlane.pl. Wykupiłem pakiet 3 w 1, w którego skład wchodził program na komputer + program na telefon i akty prawne. Cena pakietu wyniosła 249 zł brutto, zamiast 360 zł brutto. Więc zrobiłem bardzo dobry interes. Przed egzaminem nauczyłem się na pamięć wszystkich pytań i odpowiedzi dotyczących mojej specjalności. Na egzaminie pojawiło się około 88 % takich samych pytań jakie znajdują się w programie. Egzamin pisemny zaliczony. Do egzaminu ustnego już przygotowywałem się na podstawie pytań z zeszłych lat. Część pytań się powtórzyła, a część była nowa. Ale poradziłem sobie bez problemu. Egzamin ustny również zakończyłem z wynikiem pozytywnym. Ogólnie przewodniczący komisji trochę się spieszył i bardzo krótko mnie trzymali, bo byłem ostatni. Trochę mi się poszczęściło. Pytania z mojego egzaminu: Co jest przedmiotem regulacji Prawo energetyczne? Jakie wymagania ustawy Prawo energetyczne z 1997 r. powinny zapewniać: projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń instalacji i sieci energetycznych? Jakie przysługuje prawo upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w zakresie przeprowadzania kontroli układów pomiarowych, dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń? Czy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, do którego sieci są przyłączone odnawialne źródła energii, jest obowiązane do odbioru całej ilości energii elektrycznej wytworzonej w tych źródłach, objętej zgłoszonymi do przedsiębiorstwa przez wytwórcę umowami sprzedaży? Podać przypadki gdy przedsiębiostwo energetyczne może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo - rozliczeniowy, służący do rozliczeń za dostarczone paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło. Kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo - rozliczeniowy do rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło, Kto w drodze rozporządzenia określa szczegółowo zasady przeprowadzania kontroli, wzory protokołów kontroli i upoważnień do kontroli oraz wzór legitymacji, Kiedy Prezes URE może nakazać przedsiębiorstwu energetycznemu, pomimo wygaśnięcia koncesji, dalsze prowadzenie działalności przez okres nie dłuższy niż dwa lata. Pozdrawiam