Filary mostowe w nurcie rzeki


Uprawnienia budowlane mostowe
Uprawnienia budowlane mostowe

Filary mostu mogą być posadowione na fundamentach bezpośrednich oraz na palach, szczególnie wielkośrednicowych, kesonach prefabrykowanych, ścianach szczelinowych, studniach. Wykonanie fundamentów na gruncie jest możliwe np. pod osłoną ścianek szczelnych czy opuszczanej konstrukcji osłonowej. Wykonanie studni, ścian szczelinowych może być poprzedzone wykonaniem sztucznej wyspy, grodzy (ziemnej, ze ścian szczelnych). Pale fundamentowe mogą być wykonywane z pomostów, pływających skrzyń (w przypadku tzw. wysokiego rusztu palowego).Kesony prefabrykowane są spławiane i opuszczane na dno przy użyciu pontonów i dźwigów pływających. Korpusy wykonuje się do poziomu wody w ścianach osłonowych, a powyżej stosując rusztowanie tarczowe przestawne, rusztowania wspornikowe,
deskowania ślizgowe.

 

Na filar usytuowany w nurcie rzeki działają obciążenia stałe jak: ciężar własny filara, reakcje od ciężaru własnego przęseł oraz działają obciążenia zmienne jak: reakcje pionowe od obciążeń użytkowych na przęsłach, wypór wody, siły hamowania od obciążeń użytkowych, siły wywołane tarciem w łożyskach, oddziaływania parcia wiatru działającego równolegle do osi mostu na elementy wyniesione ponad pomost i na filar, parcie wiatru na przęsła i filar działające prostopadle do osi mostu, parcie kry lodowej na filary. W obliczeniach należy wykazać, że w najniekorzystniejszych układach obciążeń zachowane są warunki stateczności na obrót i na przesuw traktując filar jako sztywną bryłę oraz należy sprawdzić nośność na docisk ciosów i ław podłożyskowych, nośność korpusu w miejscu zmiany przekroju i połączenia z fundamentem oraz nośność fundamentów.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Masywne ściany podpór od grubości ok. 0,6 m wymagają dylatowania w odstępach ok. 10m ÷ 5m, w zależności od grubości ściany, w celu zabezpieczenia przed zarysowaniem wywołanym odkształceniami od skurczu betonu i wzrostu temperatury podczas twardnienia. Odstępy te można zwiększyć o ok. 50% stosując domieszki opóźniające czas wiązania mieszanki, cementy o niskim cieple hydratacji (LH), szczególnie cementy hutnicze (CEM III). W masywnych blokach fundamentowych mogą być stosowane i inne zabiegi jak etapowe betonowanie, schładzanie betonu itp.