Formy konstrukcyjne przyczółków mostowych


Przyczółki mostowe - uprawnienia budowlane
Przyczółki mostowe - uprawnienia budowlane

Elementami składowymi przyczółków są: fundament, korpus przyczółka, skrzydła, ściana czołowa, ława podłożyskowa, ciosy podłożyskowe, wsporniki skrzydeł, gzymsy. Płyty, ławy fundamentowe mogą być wykonane bezpośrednio na podłożu gruntowym lub na palach, ścianach szczelinowych, czy studniach. Korpus może być masywny (betonowy, żelbetowy) lub ażurowy (osadzony w nasypie) złożony ze słupów lub tarcz zwieńczonych oczepem. Skrzydła mogą być oparte na fundamencie albo utwierdzone w korpusie przyczółka. Skrzydła mogą być równoległe, prostopadłe i ukośne do osi mostu. Ławy i ciosy podłożyskowe są z reguły wykonywane z betonu zbrojonego w celu rozłożenia nacisków na korpus.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

W celu ograniczenia nierówności nawierzchni wykonuje się płyty przejściowe oparte na konstrukcji obiektu i na zagęszczonym gruncie nasypu z zachowaniem spadku ok. 10%. Długość płyt przejściowych nie powinna być krótsza od 4 m i 60% wysokości nasypu. Obsypanie gruntem krawędzi ścian skrzydeł nie powinno być mniejsza od 1m w kierunku podłużnym i poprzecznym do ściany. Podstawa stożka nasypu powinna być cofnięta w stosunku do przedniej płaszczyzny ściany korpusu przyczółków masywnych o co najmniej 0,5 m. W celu dostępu do łożysk należy przewidzieć przy ścianie korpusu przyczółków masywnych oraz w tzw. przyczółkach ażurowych (osadzonych w nasypie) odsadzki o szerokości 1m przy zachowaniu odległości do spodu konstrukcji co najmniej 1,9m. Przy pochyleniu skarp nasypu 1:1 stożki należy umocnić. Ponadto trzeba zapewnić schody na skarpie dla obsługi.

 

Na ścianie przyczółka stykającej się z gruntem musi być wykonana izolacja wodoszczelna. Odwodnienie gruntu zasypowego można uzyskać stosując warstwę filtracyjną z pospółki, warstwę pustaków filtracyjnych lub warstwę filtracyjną z geokompozytów przylegających do izolacji. Do odprowadzenia wody filtracyjnej przez nasyp służą rynny zbiorcze (betonowe), dreny i rury (kolektory).

 

Skutecznym sposobem zmniejszania parcia gruntu na przyczółki jest stosowanie przyczółków ażurowych, osadzonych w nasypie. W przyczółkach ze ścianą przednią od strony nasypu mogą być stosowane: odsadzki (półki), pochylnie ściany, zasypki z materiału o małym ciężarze objętościowym, zasypki ze spoiwem, bloki z lekkiego tworzywa, wzmocnienia nasypu geosyntetyki, przyczółki z gruntu zbrojonego itp.