Funkcje i rodzaje stropów


Funkcje i rodzaje stropów

 

Stropem nazywany jest poziomy układ konstrukcyjny, który oddziela do siebie poszczególne kondygnacje budynku. Jest to jego podstawowa funkcja, ale nie jedyna. Strop przenosi obciążenia własne i użytkowe (ciężar wyposażenia pomieszczenia, umeblowania oraz przebywających w pomieszczeniu osób) oraz ścian działowych i warstw podłogowych. Ponadto usztywnia całą konstrukcję, spina ściany nośne i przenosi część sił, które wywierane są przez dach. Zadaniem stropu jest również ochrona pomieszczeń na każdej kondygnacji przed przenikaniem ciepła i dźwięku oraz ograniczanie rozprzestrzeniania się ognia.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Istnieją różne rodzaje stropów. Podstawowy jest podział pod kątem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Stropy dzieli się pod tym względem na kilka rodzajów:
• stropy gęstożebrowe – w takich konstrukcjach elementem nośnym są żebra, które oparte są na podporach. Pomiędzy belkami umieszczane są pustaki ceramiczne, betonowo-gipsowe lub trocino-cementowe. Przestrzeń między pustakami wypełniana jest betonem, tworzącym żebra i warstwę nadbetonu,


• stropy płytowe – w tego typu konstrukcjach elementem nośnym są prefabrykowane lub monolityczne płyty żelbetowe. Płyty są oparte na ścianach. Największą zaletą takich stropów jest możliwość uzyskania równej powierzchni zarówno na dole, jak i na górze płyty,
• stropy płytowo-żebrowe – są to stropy, których konstrukcja nośna opiera się na żebrach (lekkich belkach). Są one ułożone równolegle do siebie i oparte na ścianach. Konstrukcja stropów płytowo-żebrowych może mieć także postać płyty opartej na specjalnym ruszcie z żeber. Takie stropy są wykonywane na pełnym deskowaniu, bezpośrednio na budowie. Do ich wykonania potrzeba więcej betonu niż do stropów gęstożebrowych,
stropy belkowe – w tych stropach elementem nośnym są ułożone równolegle do siebie belki. Na belkach opierają się warstwy podłogowe i elementy wypełniające. Belki mogą być wykonane z drewna, stali lub żelbetonu. Wypełnieniem stropu mogą być elementy ceramiczne, betonowe lub drewniane.