Inspektor nadzoru budowlanego - uprawnienia i kwalifikacje


nspektor nadzoru budowlanego - uprawnienia i kwalifikacje

 

Kontrola inspektora nadzoru budowlanego to czarne widmo każdego inwestora. Najczęściej jest ona przeprowadzona na skutek donosu. Warto więc wiedzieć jakie uprawnienia ma inspektor nadzoru budowlanego.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Kontrola inspektora budowlanego
Kontrola budowy może być zapodziewana listownie, zdarza się jednak, że inspektor przybywa na budowę bez zapowiedzi. Czym się zajmuje inspektor? Jak sama nazwa wskazuje inspektor pełni funkcję nadzorczą, sprawdza czy prawo budowlane jest przestrzegane. Zebrane przez niego materiały często pełnią funkcję dowodów w postępowaniu administracyjnym. Oczywiście tylko wtedy gdy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi naruszenia prawa budowlanego. To jednak w gestii sądu jest rozstrzyganie spraw cywilnych oraz prywatnych. Ma on jednak pewne uprawnienia, które pozwalają mu podjąć odpowiednie kroki w przypadku gdy budowla stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia osób postronnych.

 

Kiedy należy ustanowić inspektora nadzoru inwestycyjnego
W szczególnych przypadkach polskie ustawodawstwo nakłada na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. O tym mówi artykuł 19 Prawa Budowlanego. Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 roku Ministerstwa Infrastruktury dokładnie precyzuje typ obiektów, do których nadzór inspektora budowlanego powinien być ustanowiony. Mowa o budynkach
-użyteczności publicznej
-znajdujących się w rejestrze zabytków
-znajdujących się na wysokości 15 metrów nad terenem
-w których znajdują się elementy konstrukcyjne o rozpiętości 12 m

 

Kontrola inspektora budowlanego
Bez względu na typ budowy, inwestor nie może uniemożliwiać kontroli budowy. Jeśli próbował by udaremnić wstęp inspektora na plac budowy mógłby być podciągnięty do odpowiedzialności karnej. Inspektor nadzoru budowlanego powinien wylegitymować się, przedstawić prawne uzasadnienie kontroli. W trakcie nadzoru inspektor może dokonać odpowiednich pomiarów. Chodzi przede wszystkim o to by sprawdzić, czy budynek realizowany jest zgodnie z przepisami budowlanymi. Inspektor może zweryfikować to czy budowa realizowana jest zgodnie z projektem architektonicznym.