Inwestor potrzebna wiedza


Inwestor potrzebna wiedza
Inwestor potrzebna wiedza

Osoby, mające odpowiednie wykształcenie, to jest wyższe lub średnie, po przebyciu praktyk polegających na obserwowaniu prac na budowie, a także przygotowywaniu projektu inwestycyjnego, jak również mające zaliczony egzamin, zdobywają upragnione uprawnienia.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer  oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Na podstawie stosownego certyfikatu mogą zajmować się inwestycją, polegającą na tworzeniu obiektów budowlanych, ale również na ich wyburzaniu na każdym etapie prac, bez potrzeby wykorzystywania pomocy jakiekolwiek innego znawcy przepisów z zakresu prawa budowlanego. Dotyczy to oczywiście jedynie specjalistów, mających pełne, a nie ograniczone uprawnienia, o jakich mowa. Jest to powód do dumy, ale również ogromna odpowiedzialność, bowiem za każdym razem należy zadbać nie tylko o komfort poszczególnych użytkowników nieruchomości, jednak także o ich pełne bezpieczeństwo.
Taki stan rzeczy oznacza, że uprawnienia budowlane mogą być przyznane wyłącznie na podstawie jednoznacznych przesłanek, że konkretna osoba jest przygotowana do zawodu.

 

Podmiotem uprawnionym do wydawania uprawnień budowlanych w naszym kraju jest komisja kwalifikacyjna powołana przez Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa. Prawo do wykonywania zawodów, związanych z pracami nad powstawaniem rozmaitych budynków, otrzymuje się w formie certyfikatu, którym jest decyzja pozwalająca na działania, dotyczące zarówno projektowania, jak również kierowania robotami inwestycyjnymi.
Pełne uprawnienia budowlane dają możliwość zarządzenia poszczególnymi etapami robót w sposób samodzielny, a zatem bez konieczności korzystania z innych specjalistów od danych spraw. W przypadku uzyskania częściowych, to znaczy ograniczonych uprawnień, ma się wyłącznie prawo do zajmowania się obiektami o mniejszej powierzchni czy też tylko w jakimś zakresie. W takim przypadku niezbędna będzie współpraca z innymi fachowcami.
Inwestor musi mieć wiedzę, jakie uprawnienia do prowadzonych prac budowlanych, posiada dana osoba, ponieważ od tego zależy szybkość realizacji konkretnej inwestycji.