Inżynieria elektryczna


Inżynieria elektryczne uprawnienia budowlane
Inżynieria elektryczne uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane - specjalność instalacyjna

 

Aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne związane z obiektem budowlanym takim jak sieci, instalacje i urządzenia elektromagnetyczne i elektryczne niezbędne są uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. Uprawnienia wydawane są bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, zaś ich zdobycie wiąże się ze spełnieniem określonych warunków.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
By uzyskać uprawnienia bez ograniczeń, konieczne jest ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z trzech kierunków:


- elektrotechnika
- inżynieria elektryczna
- elektroenergetyka


Dodatkowo, by móc projektować, należy odbyć roczne praktyki na budowie i przy sporządzaniu projektów. Do kierowania robotami budowlanymi niezbędne jest odbycie półtorarocznej praktyki na budowie, ewentualnie trzyletniej praktyki, jeśli posiada się jedynie tytuł inżyniera w ramach wymienionych kierunków studiów.

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
W przypadku projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji o napięciu do 1kV w obiektach o kubaturze do 1000 metrów sześciennych, wystarczają uprawnienia w ograniczonym zakresie. Aby zdobyć takie uprawnienia do projektowania trzeba odbyć roczne praktyki przy sporządzaniu projektów oraz na budowie oraz ukończyć studia pierwszego stopnia na wspomnianych wcześniej kierunkach, bądź studia drugiego stopnia na którymś z następujących kierunków pokrewnych:


- energetyka
- elektronika
- elektronika i telekomunikacja
- transport
- elektryczny transport szynowy
- miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
- automatyka i robotyka


Certyfikat uprawniający do kierowania robotami budowlanymi wymaga półtorarocznej praktyki na budowie oraz ukończenia studiów pierwszego stopnia na jednym z trzech kierunków:


- elektrotechnika
- inżynieria elektryczna
- elektroenergetyka,


bądź też drugiego stopnia na wymienionych wyżej kierunkach pokrewnych. Możliwe jest również przystąpienie do egzaminu po odbyciu trzyletnich praktyk, jeśli ukończyło się studia pierwszego stopnia na którymś z kierunków pokrewnych.
Po odbyciu praktyk czteroletnich, posiadając tytuł technika elektryka, elektroenergetyka transportu szynowego lub elektryka kolejowych sieci elektroenergetycznych, również można zdobyć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.