Konstrukcje murowe zbrojone - normy


Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie


Podaj minimalną klasę wytrzymałościową betonu stosowanego do wypełniania w murowych konstrukcjach zbrojonych.
Odp: min B15


Wymień podstawowe wymagania dla stali zbrojeniowej stosowanej w zbrojonych konstrukcjach murowych.
Odp: może byś to stal węglowa lub austenityczna stal nierdzewna


Podaj wymagania dla otulenia stali zbrojeniowej w zbrojonych konstrukcjach murowych.
Odp: min 15mm od lica muru, min 2mm w spoinach nad i pod zbrojeniem.


Podaj zalecany minimalny przekrój zbrojenia w murach zbrojonych.
Odp: pola przekroju muru 0,1% przy zwiększeniu nośności