Książka praktyki zawodowej - przykład


Lp. obiektu: 2

 

Informacje o obiekcie, przy którego projektowaniu lub realizacji uczestniczy osoba odbywająca praktykę zawodową (rodzaj, przeznaczenie, lokalizacja, konstrukcja obiektu oraz odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień inne charakterystyczne dane):

 

Budowa budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Szyperskiej 22/ Garbary 74 w Poznaniu

Ul. Szyperska 22/ Garbary 74
61-574 Poznań

Pozwolenie na budowę: 2488/2007 z dnia 03.10.2007r. znak: UA.V.A09/73510-2498/07

Kierownik Budowy: Piotr Parchliniak

Biuro projektowe: Archikwadrat Sp. z o.o.

Inwestor: MOMO Development Sp. z o.o.
Ul. Dietla 50/12, 31-039 Kraków

Firma wykonawcza: Eiffage Budownictwo Mitex S.A.

Wykonany obiekt to sześciokondygnacyjny całkowicie podpiwniczony budynek z podziemnymi halami garażowymi, częściowo mansardowymi dachami; wykonany w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi stropów, podciągami i slupami żelbetowymi w poziomie dolnych kondygnacji i hali garażowej. W budynku zaprojektowane zostały windy osobowe. Układ konstrukcyjny budynku mieszany.

Ściany zewnętrzne w poziomie kondygnacji przyziemia (hale garażowe) w granicy działki zaprojektowano jako szczelinowe o łącznej grubości 60cm, wylewane na miejscu budowy. Na kondygnacjach nadziemnych ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25cm lub pustaków porotherm gr. 25 cm ocieplone styropianem gr. 12 cm oraz wełną mineralną z licówką z piaskowca. Ściany wewnętrzne nośne murowane z bloczków silikatowych gr 8 i 12cm. Fundamenty- fundament stanowi płyta fundamentowa i obwodowe ściany szczelinowe.


Ściany fundamentowe wewnętrzne wykonane z bloczków żwirobetonowych drobnowymiarowych typu M6 klasy 15 (gr. 25cm) na zaprawie cementowej M10. W ścianach w miejscach koncentracji sił skupionych z kondygnacji wyższych wykonano słupy żelbetowe. Elementy wykonano z betonu B-30 zazbrojonego stalą RB500.
Słupy i podciągi żelbetowe monolityczne w poziomie -1 -2 i parteru wykonano z betonu B-37 zazbrojono stalą RB500, a poziomie kondygnacji z B-30. Układ podciągów połączony jest ze słupami. Dodatkowym usztywnieniem budynku są wieńce stropowe. Stropy na kondygnacjach mieszkalnych i strop nad poziomem -2 wykonano jako monolityczny wieloprzęsłowy żelbetowy grubości 18cm. Strop poziomu -1 pod pomieszczeniami części usługowej wykonano grubości 20cm betonu B-30. Płyty balkonowe wykonano jako monolityczne płyty żelbetowe grubości 20 15(20)cm, oparte na ścianach nośnych budynku oraz jako wspornikowe zakotwione za pomocą łączników ochock, betonu B-30 zazbrojonego stalą RB500
Wykonano prefabrykowane nadproża okienne i drzwiowe typu L-19
Klatki schodowe- monolityczne żelbetowe dwubiegowe z pośrednim spocznikiem w konstrukcji płytowej. Płyty biegowe i spocznikowe gr. 18cm, z betonu B-30, zazbrojone stalą RB500.


Szyby windowe żelbetowe, zdylatowane ze ścianami i stropami budynku, wykonany z betonu B25 zazbrojony stalą RB500. W podszybiu wykonano wannę stalową jako izolację przeciwwodną.


Dach płąski dwuspadowy ze spadkiem do środka, kącie nachylenia 4 stopnie, pokryty papą na płytkach korytkowych DK na ściankach azurowych gr.12cm z cegły dziurawki. Przy okapie dach stromy o kącie nachylenia 71 stopni, pokryty dachówką na łatach gr. 4,5cm. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa, drewno sosnowe kl.C24 w stanie powietrzno-suchym. Krokwie 7/14 w rozstawie co 85-90 cm oparte na murłatach 12/12. murłaty mocowane kotwami fi 12 ocynkowanymi, zabetonowanymi co 1,0m


Pokrycie dachu płaskiego płytami korytkowymi na ściankach ążurowych a dachu mansardowego naturalnym łupkiem w kolorze ciemnopopielatym.

 

Data rozpoczęcia i zakończenia praktyki na obiekcie - Data zapisu
cotygodniowego

Charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej (zapis cotygodniowy):

 

2008-04-26
2008-05-03

Rozpoczęcie praktyki na obiekcie

Zapoznanie z projektem
Analizowanie projektu
Organizacja zaplecza budowy

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonywanie robót ziemnych – wykonanie wykopu do poziomu 54,50 m npm

 

2008-05-04
2008-05-10

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- montaż stolików (nr: S5/S6, S1/S4- S1/S14,S10/S12, S10/S9) pod rozpory ścian szczelinowych
- montaż rozpór poziomu I nr: S5/S6, S1/S4

 

2008-05-11
2008-05-17

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- montaż rozpór poziomu I nr: S1/S14, S9/S10, S10/S12

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
-wykonanie wykopu w osiach 17-20
- wykonanie wykopu w osiach 17-14

 

2008-05-18
2008-05-24

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonanie wykopu w osiach 7’-14/ B-B’ 
- rozpoczęcie wykonywania wymiany gruntu na głębokości 3m poniżej poziomu posadowienia płyty dennej na piasek stabilizowany cementem wzdłuż ściany szczelinowej od strony parkingu buforowego w związku z zaleganiem gruntów nienośnych

 

2008-05-25
2008-05-31

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- kontynuacja wymiany gruntu na piasek stabilizowany cementem
- wykonywanie izolacji pod płytę fundamentową oraz uszczelnienia styku płyta fundamentowa- ściana szczelinowa w osiach 15y-20/ N-Z

 

2008-06-01
2008-06-07

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zakończenie wykonywania izolacji pod płytę fundamentową oraz uszczelnienia styku płyta fundamentowa- ściana szczelinowa w osiach 15y-20/ N-Z
-zakończenie wykonywania wykopu w osiach 1-7/D-Y
- rozpoczęcie montażu zbrojenia płyty fundamentowej- siatka dolna w osiach 15-20/N-Ż

 

2008-06-08
2008-06-14

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
-zakończenie wykonywania wykopu w osiach 1-7/X-D
- kontynuacja i zakończenie montażu zbrojenia płyty fundamentowej- siatka dolna w osiach 15-20/N-Ż oraz zabetonowanie płyty
- izolacja wykonywana z maty Voltex pod płytę fundamentową oraz uszczelnienie styku płyta fundamentowa- ściana szczelinowa w osiach 1-7/X-Y

 

2008-06-15
2008-06-21

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zakończenie wykonywania dna wykopu w osiach 7-11/ X-Y oraz 11-14/B’-C’
- zbrojenie stóp fundamentowych w osiach 15/20- N/Z
- betonowanie stóp fundamentowych w osiach: 17/L, 18/I’, 18/J, 18/L, 19/I’, 19/J, 19/L’
-wykonywanie zbrojenia płyty fundamentowej w osiach X-Y/1-8
- betonowanie stóp w płycie fundamentowej w osiach 15/L, 16/L, 15/I-J, 16/I-J, 17/I-J, oraz przegłębienia szybu windowego w osi H/7

 

2008-06-22
2008-06-28

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zabetonowanie płyty fundamentowej w osiach X-Y/1-8
- betonowanie stóp w płycie fundamentowej w osiach: M/16, M/17, M/18, M/19, oraz Ł/15
- wykonanie zbrojenia stóp fundamentowych w osiach X-Y/1-8
- zabetonowanie stóp w płycie fundamentowej w osiach B/2-4, B/5-6, C/2-4, C/5-6, A/7’, B/7’, C/7’
- wykonanie zbrojenia, zaszalowanie oraz zabetonowanie słupów nr 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,77,78 w poziomie kondygnacji -2
-wykonanie zbrojenia oraz zabetonowanie przegłębień szybów windowych B/13 i H/11
- izolacja wykonywana z maty Voltex pod płytę fundamentową oraz uszczelnienie styku płyta fundamentowa- ściana szczelinowa w osiach 8-14/15-Yoraz uszczelnienie przerw roboczych płyty fundamentowej w osiach 15-8 a następnie zazbrojenie i zabetonowanie płyty w osiach 8-14/15-Y
- zabetonowanie stóp w płycie fundamentowej w osiach d/1-4, d/6, d/7, g/1-4, g/6, g/7’, h/1-4, h/6

 

2008-06-29
2008-07-05

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zabetonowanie słupów poziomu -2 nr: 62, 66, 67, 75, 76, 77, 78- kondygnacja -2
- zazbrojenie, zaszalowanie i zabetonowanie stóp w płycie fundamentowej w osiach 8-14/ 15-Y oraz słupów poziomu -2 nr: 80, 81, 82,83,22,30,29,28,26,37,36,35,34,44,43,42,41,40,
- zazbrojenie, zaszalowanie i zabetonowanie słupów poziomu -2 nr: 23,27,31,38,45,46,47,48,49,52,53,54,72,85,91,92,93,94

 

2008-07-06
2008-07-12

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zazbrojono, zaszalano belkę w osi I’/18-20 oraz słupy 25,32,39,51,73,74,84 (poziom -2)
-zazbrojono , zaszalowano i zabetonowano belki poziomu -2 w osiach:J/17-20, L/17-20, L/18-19, 18/L-N, 17/I-N, B/1-7’, E/6-10, C/1-7’, 7/D-Y, 8’/D-Y, D/1-6
-zazbrojono , zaszalowano i zabetonowano szyb windowy C/8, oraz ściany w osi 6/G-H (poziom -2)

 

2008-07-13
2008-07-19

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano słupy poziomu „-2” nr: 22,23,24, 55,56,60,61,79,86,95, oraz szyb windowy A/8 i B/8
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano belki ram nad poziomem „-2”w osiach:G/1-10, I/15y-17, 16/I-N, 15/I-A’, H-2/6 oraz ścian poziomu „-2” w osiach: H/1-2, B’/13-14’, 7/H-G, 13/A’-B’, 12/H-G, H/10-12, 10/G-H
- wklejanie prętów zbrojenia stropu nad -2 w ścianę szczelinową
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano strop nad poz. -2 w osiach:15’-20/ż-N oraz A-D/1-11’

 

2008-07-20
2008-07-26

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano słupy poziomu „-1” nr:29,30,31,38,35,36,37,25,28,32,39,43,44,45,48,49, 26,40,41,42,50,51,52,65,70,71,76,77,78,53,63,68,81,82,89,64,69,72,93 oraz ściany zbiornika do tryskaczy(zbrojenie ścian zbiornika zostało wklejone w śc. Szczelinowa i słupy na głębokość 15cm) i strop nad zbiornikiem
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano płytę stropową nad „-2” w osiach 1-10/D-H, 11’-14/H-15’
- uszczelnienie ścian zbiornika wężami iniekcyjnymi
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano biegi schodowe klatek B/7 i C/7 i A/7 poziom-2/-1

 

2008-07-27
2008-08-02

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano słupy poziomu „-1” nr:47,54,55,66,74,78,73,97,88,89,27,33,34,64,69,75,80,84,90 oraz ściany w osiach;H/6’-10 i 7/G-H i 6/G_H, H/6-6’
- wykonanie płyty zjazdowej (oś 10-12) z -1 na -2 wraz z wklejaniem prętów zbrojeniowych płyty w ścianę szczelinową
-wykonanie dna zbiornika retencyjnego w poziomie -1 w osiach 16-17/M-N

 

2008-08-03
2008-08-09

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonanie ścian oraz przekrycia zbiornika retencyjnego wód deszczowych z uszczelnieneim styku przerwy roboczej dna ze ścianami (poziom -1 osie 16-17/M-N)
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano płytę stropową nad „-1” w osiach 6-11 i A-D/oczep-oś 3
- wykonano biegi schodowe klatki C/7 z poz-2 na-1
-wykonano słupy 61,79 poz -1 oraz szyb windowy A/8 poz -1

 

2008-08-10
2008-08-16

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonano rampę zjazdową z poz 0 na -1 w osiach 6-10 wraz z wkleaniem prętów w ścianę szczelinową
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano słupy poziomu „-1” nr:24 i 86,49,57,56,59,60,95,19,20 , słupy poziomu „0” nr: 22,30,37,38,43,45 oraz ściany w osi B’/13-14’, 13/A’-B’, 15x/Ż-I, H/7-10
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano płytę stropową nad -1 w osiach 15x/A-8’/11, Ż-N/20-E
- wykonanie szybu windowego C/8 w poz „0” oraz B/8 wpoz -1 oraz biegi klatki schodowej A/7 z poz -1 na -1/2

 

2008-08-17
2008-08-23

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano słupy poziomu „-1” nr:1,2,3,4, oraz poz 0 nr: 23,71,78,82,83,25,31,66,77,81,32,39,46,68,75,76, 6,7,9,10,48,51,65,80 ,8,63,64,69,70,13,14,84,90,89,oraz ścianę w poz „-1” w osi 12/G-H; H/10-12; 10/G-H
-wykonano strop nad poz-1 w osiach D/oczep-oczep/3 i 8-10/G-H, 7-10/H-X, X-Y/2-6(7’); 10-14/D-H oraz płytę zjazdu do garażu z poz 0 na -1 w osiach 10-14
-wykonano szyb windowy A/8 w poz 0 oraz biegi klatki schodowej B/7 w poz -1

 

2008-08-24
2008-08-30

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano słupy poziomu „-0” nr: 11,12,88,87,62,61,53,67,74,79,72,85,91,93,92,47,5,3,2,35,50,4,15,56,46,53,55,94,29,28,27,42,1
59,60,95, B/3, C/3, C/4, C/6, D/3,D/4, H/8,G/3,17,5,21,20,19,18,16
-wykonano szyb windowy B/8 w poz 0
- wykonano belki ram stropu nad poz „0” w osiach: 7’-D/Y, 11’/D-y, 8’/D-Y, Ż-15y/20
- zazbrojono zaszalowano i zabetonowano ściany poz0 w osi 7/G-H, 6/G-H i H/6-7, 12/g-h
B’/18-14’, A’-B’
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano płytę stropową nad 0 w osiach 8-1/15y-17, 7’-11’/A-E

 

2008-09-01
2008-09-06

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
-wykonanie belek ram POZ „0” 15-I/A’,C/18-20,Y/2-7’,18-L/N,17I-N, B-1/7’,16-I/A,A’-11/15, 10.11,N/18-19, 7-X’/H,6-X’/H,3-X’/H,H-2/6,G-1/10H-7/10
- zazbrojono zaszalowano i zabetonowano ściany poz 0 w osi 10/G-H, H/10-12,13/A’-B’
-wykonano strop nad poz 0 w osiach 1-10/X-Yoraz 21/A’-N/Ż

 

Forma zatrudnienia, (etat, etatu)
umowa: o dzieło, zlecenia, (pracochłonność w godz.)
Pełniona funkcja techniczna.
Potwierdzenie i opinia (co najmniej raz na 1 miesiąc) przez osobę kierującą praktyką:

 

Umowa o pracę: etat
Funkcja techniczna:
Inżynier Budowy