Kto może uzyskać uprawnienia budowlane?


Kto może uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi?

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Nie każdy może uzyskać uprawnienia budowlane. Niezbędne jest nie tylko kierunkowe wykształcenie, ale także doświadczenie, które można zdobyć podczas praktyk. Największe wymagania dotyczą uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Po deregulacji z 2014 roku wymagania do uzyskania uprawnień są szczegółowo określone.

 

Projektowanie

 

Uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń jest możliwe wyłącznie w przypadku osób które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku związanym z wybraną specjalnością. Ponadto wymagana jest roczna praktyka przy sporządzaniu projektów oraz roczna praktyka na budowie.
Do egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonymi zakresie dopuszczane są wyłącznie osoby, które jednocześnie spełniają trzy warunki. Pierwszym z nich jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku związanym z daną specjalnością lub ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalności.

 

Kierowanie robotami budowlanymi

 

Uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą uzyskać wyłącznie osoby, które ukończyły studia drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku wymaganym dla danej specjalności oraz odbyły odpowiednio półtoraroczną lub trzyletnią praktykę na budowie.
Do uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagania są nieco mniejsze. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które:


• ukończyły studia drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku, który jest pokrewny dla wybranej specjalności,
• ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku, który jest pokrewny dla wybranej specjalności.


Ponadto kandydat musi posiadać tytuł zawodowy mistrza lub technika, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach, które określone są w artykule 16. Warunkiem niezbędnym są też praktyki na budowie wynoszące odpowiednio półtora roku, trzy lata lub cztery lata.