Magister inżynier


Magister inżynier uprawnienia budowlane
Magister inżynier uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w Polsce

 

Ukończone studia, "mgr inż." przed nazwiskiem i zapał do pracy - kolejny absolwent opuszcza mury uczelni. Czy dziesiątki projektów w teczce świeżo upieczonego architekta wystarczą, by otworzyć mu drzwi kariery? Na jaką posadę może liczyć inżynier budownictwa? Warto zastanowić się nad zdaniem jeszcze jednego egzaminu i zyskaniem certyfikatu mogącego podnieść wartość absolwenta studiów technicznych na rynku pracy.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Uprawnienia budowlane zezwalają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czy to polegających na projektowaniu, czy też na kierowaniu robotami budowlanymi. Historia uprawnień rozpoczyna się w 1928 roku wraz z rozporządzeniem Prezydenta RP „o prawie budowlanym i zabudowie osiedli” i, przeżywszy po drodze mniejsze i większe zmiany, trwa ona do dziś. Prawo budowlane określa m. in. wymogi uzyskania uprawnień.

 

Uprawnienia nadaje, po spełnieniu odpowiednich warunków, odpowiedni organ samorządu zawodowego. Warunki te są różne w zależności od specjalizacji, chociaż w Prawie budowlanym określone są również warunki ogólne, takie jak: posiadanie wykształcenia wyższego (inżynierskiego lub magisterskiego) na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności, a także odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz na budowie. Należy również przystąpić do egzaminu, na który składa się część pisemna oraz ustna.

 

Istnieje szereg specjalności uprawień budowlanych: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna (np. mostowa, kolejowa), a także specjalności instalacyjne (w tym telekomunikacyjne, sanitarne oraz elektryczne). Każde z tych uprawnień wydaje się w jednym z dwóch trybów, tj. bez ograniczeń, bądź w ograniczonym zakresie. Podczas gdy te pierwsze upoważniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w danej specjalności, ostatnie umożliwiają to jedynie w przypadku określonych w przepisach prostych obiektów.

 

Uprawnienia budowlane zdecydowanie poszerzają możliwości zawodowe absolwentów studiów technicznych, trzeba jednak mieć na uwadze, że sprawowanie wysokich funkcji wiąże się z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.