Minimalna głębokość posadowienia fundamentów


Fundamenty bezpośrednie

 

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje wszystkie obciążenia na podłoże gruntowe. Fundamentem bezpośrednim nazywana jest taka konstrukcja, która przekazuje obciążenia na podłoże tylko przez swoją powierzchnię, a nie przez pale i studnie, jak to ma miejsce w przypadku fundamentów pośrednich. Fundamenty bezpośrednie w zależności od projektu budowlanego mogą mieć postać płyty fundamentowej, ławy lub stóp. W budownictwie mieszkaniowym najczęściej wykorzystywane są ławy fundamentowe żelbetowe, które zbrojone są prętami. Tego typu ławy są zbrojone oraz betonowe bezpośrednio na budowie, choć obecnie można już nabyć ławy prefabrykowane, które znacznie przyspieszają postęp prac.
Ławy fundamentowe są zbrojone za pomocą podłużnych prętów. W przypadku budynków jednorodzinnych najczęściej stosowane są pręty o średnicy 10-14mm. Pręty zbrojeniowe są łączone za pomocą strzemion rozstawionych co 25-30cm. Na zbrojenie wykonywana jest otulina, której grubość wynosi 5cm, jeśli pod ławą znajduje się warstwa chudego betonu grubości 10cm. Otulina zbrojenia może mieć grubość 7cm, jeśli pod ławą nie ma podkładu z chudego betonu.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Zadaniem stóp fundamentowych jest przejmowanie obciążeń pod słupami. Stopy najczęściej są żelbetowe, a wykonuje się je bezpośrednio na budowie. Stopy obciążone mimośrodowo są prostokątne, a stopy obciążone osiowo są kwadratowe. Stopy o większej powierzchni mają konstrukcję schodkową lub ostrosłupową, natomiast stopy małe najczęściej mają formę prostopadłościanu. Stopy w budynkach jednorodzinnych są zbrojone dołem za pomocą siatki z prętów, mających średnicę 10-16cm. Ilość oraz rodzaj zbrojenia określany jest przez projektanta w projekcie budynku.


Minimalna głębokość posadowienia fundamentów bezpośrednich wynosi 50cm. W przypadku gruntów wysadzinowych głębokość posadowienia musi być większa niż głębokość przemarzania gruntu, która dla polski zachodniej wynosi 80cm, a dla polski północno-wschodniej aż 1,4m. Zbyt płytko posadowiony fundament może zimą zostać wysadzony przez mróz.