Mistrzowie i technicy budownictwa


Egzaminy pisemne na uprawnienia budowlane – jak wyglądają?

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 dostępny jest w wersji na komputer oraz w wersji mobilnej, którą można używać na tablecie oraz telefonie. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego, która posiada największą bazę pytań z odpowiedziami dostępna na rynku. Dzięki połączeniu tych dwóch programów możesz bez stresu i nerwów przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Z naszego oprogramowania korzystało już kilkanaście tysięcy użytkowników. Ich opinie możesz przeczytać tutaj. Pamiętaj, że posiadamy specjalne oferty promocyjne przygotowane na egzamin - sprawdź.

 

Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się dwa razy w roku. Ich terminy są ustalane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Sesja wiosenna zwykle jest w maju a jesienna w listopadzie. Wszyscy zdający piszą test w tym samym dniu. Uprawnienia można zdobyć w 10 specjalizacjach:


• architektonicznej,
• konstrukcyjno-budowlanej,
• drogowej,
• mostowej,
• kolejowej,
• wyburzeniowej,
• telekomunikacyjnej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej.


Uprawnienia ograniczone mogą zdobyć nie tylko inżynierowie budownictwa, ale także mistrzowie i technicy budownictwa.

 

Testy na uprawnienia bez ograniczeń

 

Najbardziej obszerne są egzaminy pisemne na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie. Test składa się z 90 pytań, przy czym 63 z nich dotyczą prawa budowanego, ustaw odpowiadających zakresowi specjalności i aktów wykonawczych, 18 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, a 9 postępowania administracyjnego. Kandydat ma na rozwiązanie testu 135 minut i musi odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 68 pytań.


Egzamin na uprawnienia bez ograniczeń odrębnie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi składa się z 75 pytań, z czego 53 dotyczą prawa budowlanego i ustaw związanych, 15 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, a 7 postępowania administracyjnego. Test trwa 115 minut, a kandydat musi udzielić przynajmniej 57 poprawnych odpowiedzi.

 

Testy na uprawnienia w ograniczonym zakresie

 

Egzamin pisemny na uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi składa się z 60 pytań, z czego 42 dotyczą prawa budowlanego i ustaw związanych, 12 dotyczy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a 6 postępowania administracyjnego. Egzamin trwa 90 minut, a do jego zaliczenia wymagane jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 45 pytań.


Test na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie oddzielnie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi składa się z 45 pytań, z czego 32 związane są z prawem budowlanym i przepisami związanymi, 9 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, a 4 postępowania administracyjnego. Kandydat musi odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej 34 pytania, a cały egzamin trwa 70 minut.