Niezamierzane i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego


Katastrofa budowlana

 

Katastrofa budowlana jest pojęciem, które definiuje polskie prawo budowlane. Oznacza to niezamierzane i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego. Oczywiście każdy mniej więcej zdaje sobie sprawę z tego na czym katastrofa budowlana polega. Jako przykład można podać katastrofą budowlaną kamienicy znajdującej się w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 45 z 25 maja 2017 roku.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Strop kamienicy zawalił się na oczach przechodniów. Część trzypiętrowej kamienicy obróciło się w pył. W trakcie katastrofy w budynku znajdował się jeden mężczyzna. Całe szczęście udało się go wydobyć żywego spod gruzów kamienicy. Wypadek ten miał charakter gwałtowny i nagły. Rzecz jasna nikt się go nie spodziewał. Wszelkie znamiona katastrof budowlanej zostały więc spełnione. Katastrofa budowlana była wynikiem wielu lat zaniedbań. Nikt o budynek nie dbał, nie przeprowadzał remontów. Tutaj również możemy znaleźć odniesienie do polskiego prawodawstwa. Katastrofa kamienicy przy ul. Lubartowskiej spełnia wszystkie przesłanki prawne by zakwalifikować ją jako katastrofę budowlaną.

 

Mieszkańcy Lublina mogli obserwować prace wyjaśniające przyczyny katastrofy budowlanej. Postępowanie to ma na celu ustalić osoby, które odpowiedzialne są za zaistnieje katastrofy. Jeśli katastrofa wynikała z licznych zaniedbać osoba odpowiedzialna za budynek może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. W Lublinie postępowanie wyjaśniające było prowadzone przez odpowiednie organy nadzoru budowlanego. Odpowiedzialność może więc spaść na kierownika robót budowy. Oczywiście wtedy gdy do katastrofy doszło wtedy gdy był przeprowadzony remont. Najczęściej jednak odpowiedzialność za katastrofę budowlaną spoczywa na właścicielu budynku lub zarządcy. Niekiedy również na użytkowniku. Niegdyś głośna była sprawa gdy słupy żelbetowe przygniotły pracownika. Zawinił człowiek- robotnik.

Osoby odpowiedzialne za katastrofę budowlą powinny zorganizować pomoc dla wszystkich poszkodowanych. Należy również ograniczyć skutki katastrofy. Konieczne jest zabezpieczenie miejsca tragedii. Na miejscu powinna pojawić się policja.