Niezbędna dokumentacja budowy


Niezbędna dokumentacja budowy

 

Wybudowanie domu wymaga załatwienia licznych skomplikowanych formalności, w tym również zgromadzenia bardzo wielu dokumentów. Jest to dosyć uciążliwe zadanie, jednak nie da się uniknąć konieczności posiadania odpowiedniej dokumentacji.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Niezbędna dokumentacja budowy

Jeśli dany obszar nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest uzyskanie tak zwanej decyzji o warunkach zabudowy. Plan zagospodarowania można sprawdzić w wydziale architektury urzędu miasta. Jest to dokument, który zawiera informacje na temat inwestycji planowanych w pobliżu danej działki budowlanej. Dokumentacja budowy obejmuje również projekt. Wybór właściwego projektu budowlanego jest często dużym wyzwaniem. Powinien być on dopasowany do działki, uwzględniać decyzję o warunkach zabudowy oraz musi być zgodny z obowiązującym prawem. Projekt może zostać przygotowany na zamówienie lub wybrany z katalogu z gotowymi rozwiązaniami.

 

Pozwolenie na budowę

Bardzo ważnym elementem dokumentacji budowlanej jest oczywiście pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy. Do wniosku należy dołączyć również wybrany projekt budowlany. Pozwolenia będą wymagały między innymi nieruchomości znajdujące się na terenie objętym ochroną przyrody lub takie, których oddziaływanie wykracza poza granicę działki. Po dokonaniu zgłoszenia trzeba wystąpić o Dziennik Budowy, w którym musi znaleźć się opis wszystkich wykonywanych prac. Trzeba pamiętać, że każdy istotny etap budowy wymaga sporządzenia odpowiedniego protokołu przekazania i odbioru.

 

Rodzaje dokumentacji budowlanej

Istnieją dwa rodzaje takich dokumentów - prawne oraz techniczne. Te drugie obejmują dokumentację, która dotyczy wszystkich szczegółów technicznych związanych z realizacją inwestycji. Powinna zawierać między innymi opis konstrukcji wszystkich elementów budynku, a także różnego rodzaju obliczenia statystyczne oraz wytrzymałościowe. Dokumentacja prawna to na przykład akt potwierdzający prawo do terenu lub ustalenia zawarte z poszczególnymi dostawcami mediów.