Obiekt budowlany może być tymczasowy


Czym jest obiekt budowlany?

 

Obowiązujące prawo budowlane posługuje się szeregiem pojęć z zakresu dotyczącego nieruchomości. Do pojęć tych należą np. budynek, budowla oraz obiekt budowlany.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Budynek a budowla

Zgodnie z prawem budowlanym „budynkiem” jest konstrukcja trwale związana z gruntem (nie można jej przemieszczać), posiadająca fundamenty i dach oraz przegrody, które wydzielają ją z przestrzeni. Pojęcie „budowla” zostało opisane dość enigmatycznie – jest to obiekt budowlany, która nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury. Według podanych przykładów budowlą jest m.in. lotnisko, most, pomnik oraz składowisko odpadów. Warto tutaj dodać, czym jest „obiekt małej architektury” – jest to niewielki obiekt budowlany, który wznoszony jest w ramach zagospodarowania terenu. Małą architekturą będzie więc np. posąg, piaskownica, ławka i śmietnik.

 

Co jest obiektem budowlanym?

"Obiektem budowlanym" według prawa może być budynek, budowla oraz mała architektura, a więc wszelkiego typu konstrukcje wraz z urządzeniami i instalacjami, które umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Musi on odznaczać się również tym, iż został wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

 

Obiekt budowlany może być tymczasowy

Obowiązujące prawo zdefiniowało także pojęcie „tymczasowy obiekt budowlany”. Należy pod nim rozumieć obiekt budowlany, który został przeznaczony do czasowego użytkowania, który jest krótszy od trwałości technicznej obiektu, może być przewidziany do rozbiórki lub przeniesiony w inne miejsce. Ponadto do grupy tej należą konstrukcje nie związane trwale z gruntem. Za tymczasowy obiekt budowlany można więc uznać np. kiosk uliczny, przykrycie namiotowe, kontener czy różne urządzenia rozrywkowe.

 

Definicja definicji nierówna

Warto wiedzieć, iż definicje zawarte w prawie budowlanym mogą nie pokrywać się w pełni z rozumieniem tych pojęć na obszarze innych regulacji, np. prawa podatkowego, zamówień publicznych czy na gruncie prawa cywilnego – ich użycie powinno być dostosowane do kontekstu.