Ochrona przed hałasem w obiektach budowlanych


Ochrona przed hałasem w obiektach budowlanych

 

Warto mieć świadomość, że każdy budynek oraz urządzenia z nim związane, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować odpowiedni poziom hałasu. Obiekt budowlany nie może generować takiego hałasu, który byłby uciążliwy dla jego użytkowników, a także osób znajdujących się w bliskim otoczeniu. Ochrona przed hałasem jest niezbędna w mieszkaniach, obiektach zamieszkania zbiorowego, a także obiektach użyteczności publicznej. Pomieszczenia muszą gwarantować spokojną pracę, sen oraz odpoczynek, nie tylko osobom znajdującym się w nich, ale również sąsiedztwu.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Hałas w obiektach budowlanych może pochodzić z zewnątrz. Niechciane dźwięku mają swoje źródło również w instalacjach i urządzeniach, które stanowią wyposażenie techniczne obiektu. Hałas powietrzny i uderzeniowy powodowany jest przez użytkowników sąsiednich pomieszczeń np. mieszkań w bloku. Hałas pogłosowy, czyli potocznie zwane echo, jest skutkiem odbijania się fal dźwiękowych od ścian pomieszczenia. Ważne jest, aby każdy budynek, który narażony jest na powstawanie nadmiernego hałasu, był odpowiednio zabezpieczony.

Poziom hałasu, a także drgań w obiekcie budowlanym nie może przekraczać określonej normy. Jest to określone m.in. w przepisach o ochronie środowiska, a także Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach.
Obiekty narażone w szczególny sposób na hałasy z zewnątrz, powinny zostać usytuowane w bezpiecznej odległości od źródła hałasu. Należy również zastosować elementy, które mają na celu amortyzowanie drgań, a także osłonę przed hałasem. Istotne jest również racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń wewnątrz budynku. Przegrody wewnętrzne oraz zewnętrzne budynku powinny posiadać izolację akustyczną. Wymagania dotyczą nie tylko ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektu, ale również stropodachów, okien i drzwi w przegrodach wewnętrznych oraz zewnętrznych, stropów, podłóg, biegów klatek schodowych, czy też podestów.