Ocieplenie budynków mieszkalnych


Ocieplenie domu - podcień
W wielu nowoczesnych domach pojawia się tak zwany podcień. Jest atrakcyjny wizualnie, ale niesie za sobą problemy konstrukcyjne. Jeśli podcień znajduje się w narożu domu, jego strop wymaga podparcia przynajmniej jednym, zazwyczaj żelbetowym słupem, który z kolei powinien być ocieplony lub obudowany ciepłym materiałem. Strop podcienia zwykle ociepla się tym samym materiałem i w taki sam sposób jak ściany zewnętrzne domu. Jak w każdym miejscu ocieplenia, tak i tu ważne jest zachowanie ciągłości warstwy izolacji. Zapobiegnie się w ten sposób nadmiernej ucieczce ciepła na zewnątrz, która nie tylko zwiększałaby rachunki za ogrzewanie, ale i doprowadziłaby do kondensacji pary wodnej na wychłodzonych powierzchniach przegród, a tym samym - do ich zagrzybienia. Izolacja termiczna ułożona pod stropem, od strony zimniejszego miejsca, pozwala uniknąć wykroplenia się pary wodnej w stropie. Słup od fundamentu do stropu trzeba osłonić ociepleniem. Można, zwłaszcza na dole - do wysokości cokołu na ścianach - zastosować polistyren ekstrudowany. Ma on niższy niż styropian współczynnik przewodzenia l i jest niemal nienasiąkliwy. Dzięki temu słup w swojej dolnej części nie tylko będzie bardziej odporny na zawilgocenie, ale i zachowa ten sam poziom współczynnika przenikania ciepła przy mniejszej grubości. Pozostałą część słupa ociepla się płytami styropianu o większej grubości niż polistyrenu ekstrudowanego, zaczynając - tak samo jak przy ociepleniu ścian domu - od montażu metalowych listew startowych. Z pozoru niewinna rzecz, o której nie każdy może pomyśleć a wywołuje dodatkowe potrzeby i pomysły. Wiąże się również z dodatkowymi kosztami. Ale dobrze zorganizowana budowa, która spełni wszystkie wymogi na pewno nie pozwoli na niedopilnowanie takich niuansów. Wielu właścicieli nie zdaje sobie z nich sprawy, ale wystarczy słuchać rad kierownika budowy, który zwróci na nie uwagę właścicielom i ekipie budowlanej. Pozostaje tylko życzyć powodzenia, słonecznych dni i bezpiecznego, ciepłego domu pełnego miłości.