Odczucia kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane


Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

 

Uprawnienia budowlane to szansa na aktywne wykonywanie zawodu projektanta lub kierownika budowy w różnych specjalnościach. Abu móc samodzielnie zarządzać budową lub opracowywać projekty, konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, składającej się od 3 do 5 członków. Zależnie od zdobywanych uprawnień, otrzymamy od 5 do 10 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi ustnej. Za każde pytanie możemy otrzymać od 0 do 5 punktów. Po wylosowaniu pytań, kandydat ma kilka minut na zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi. Ocena odpowiedzi jest wykonywana natychmiast.

 

Odczucia kandydatów

 

Nie ulega wątpliwości że egzamin ustny na uprawnienia budowlane jest bardzo stresujący. Na szczęście statystyki mówią, że ponad 75% kandydatów kończy go z oceną pozytywną. To oczywiście zasługa ich odpowiedniego przygotowania i rzetelnego odbycia praktyk zawodowych. Jaka jest obowiązująca kolejność organizacji egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane? W większości Izb obowiązuje niepisana reguła, że w pierwszej kolejności odbywa się egzamin ustny na uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jako ostatni natomiast egzamin o specjalności instalacje. Nie jest to jednak regułą i o kolejności egzaminów decyduje komisja. Może na to wpływać liczba kandydatów przystępujących do poszczególnych egzaminów. Kandydaci, którzy zdali egzamin ustny i zostali zapytani o ocenę jego przebiegu, zazwyczaj bardzo pozytywnie oceniają pracę komisji. Zwracają uwagę na bardzo dobre przygotowanie członków komisji, ich dużą wiedzę i otwartość w stosunku do kandydatów. Oczywiście przy tak ważnym egzaminie nie można liczyć na pobłażliwość i przymykanie oka na brak wiedzy, ale już sama życzliwość widoczna w oczach komisji, ułatwia zebranie myśli i udzielenie pełnej odpowiedzi na pytania.

 

Jak się przygotować do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

To chyba interesuje każdego kandydata. W przybliżeniu wszystkich pytań na egzamin na uprawnienia budowlane jest około 1800. Można się ich uczyć z materiałów drukowanych, ale zazwyczaj nie jest to wygodne. Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem są programy komputerowe, zawierające pełną bazę pytań. Dzięki nim można losować przykładowe zestawy egzaminacyjne i udzielać na nie odpowiedzi. Swoje odpowiedzi można następnie porównać z prawidłowymi, które program również posiada. Wykonanie odpowiednio dużej liczby egzaminów testowych pozwala dobrze się przygotować do egzaminu oraz poznać swoje słabe strony, nad którymi warto popracować.