Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy


Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

 

Prawidłowe zabezpieczenie terenu, na którym odbywa się budowa jest bardzo ważne, ponieważ ma bezpośredni wpływ na postęp wszystkich prac, a także na bezpieczeństwo. Maszyny budowlane lub otwarte wykopy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy powinien zostać zagospodarowany w odpowiedni sposób, co zostało określone w prawie budowlanym. Minimalnym wymogiem jest wykonanie ogrodzenia budowlanego. Konieczne jest także dokonanie wyznaczenia stref niebezpiecznych. Trzeba również przygotować zaplecze budowy, w tym pomieszczenia funkcyjne, na przykład socjalne i sanitarne, a także miejsca do składowania materiałów.

 

Ogrodzenia budowlane

Roboty budowlane stwarzają zagrożenie dla pracowników, a także dla osób postronnych. Ogrodzenia budowlane są niezbędnym elementem zabezpieczenia placu, na którym odbywa się budowa. Wysokość takiego ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie ma możliwości zbudowania ogrodzenia, należy umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze. Takie tablice są również niezbędne, jeśli na terenie budowy znajdują się materiały kwalifikowane jako niebezpieczne.

 

Maszyny budowlane

Również prawidłowa eksploatacja maszyn budowlanych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Dotyczy to maszyn, a także wszystkich urządzeń technicznych, które znajdują się na placu budowy. Urządzenia powinny być zawsze obsługiwane zgodnie z instrukcją i jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie maszyn uszkodzonych, a także doprowadzenie do przeciążenia urządzeń.

Odpowiednie regulacje dotyczą także prowadzenia robót budowlanych na wysokości. Duże znaczenie ma właściwe ustawianie podestów roboczych i rusztowań. Każde rusztowanie powinno mieć określone maksymalne obciążenie, musi również przechodzić systematyczne przeglądy techniczne. Konieczna jest także właściwa organizacja robót prowadzonych na wysokości. Prac na wysokości nie można prowadzić przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.