Podłoże gruntowe i nadziemną część budynku


Rodzaje fundamentów

Fundamentem nazywana jest konstrukcja, która łączy podłoże gruntowe i nadziemną część budynku. W zależności od rodzaju oraz stanu podłoża gruntowego wykonywane są fundamenty bezpośrednie lub pośrednie. Fundament pośrednie to elementy konstrukcji, najczęściej pale i studnie, które wykorzystując tarcie boczne przekazują obciążenia budynku na podłoże. Rozwiązania te mogą być stosowane w budownictwie jednorodzinnym, ale są dość drogie. Najczęściej korzysta się z nich w przy budowie większych budynków oraz obiektów infrastruktury drogowej.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


W fundamentach bezpośrednich obciążenia są przekazywane poprzez powierzchnię podstawy. Dzieli się je na stopy, płyty oraz ławy fundamentowe. Stopy to podstawy takich elementów konstrukcyjnych jak kominy oraz słupy wznoszone z cegły. Zadaniem ław jest przenoszenie obciążeń od ścian konstrukcyjnych. Szerokość ław uzależniona jest od ilości kondygnacji budynku oraz szerokości przegrody. Zarówno wymiary, jak zbrojenie ław musi być dobrane do działających obciążeń i warunków gruntowych. Ponadto klasa wodoszczelności betonu oraz grubość otuliny prętów zbrojeniowych muszą odpowiadać normom dotyczącym klas ekspozycji dla ustroju fundamentowego. Płytami nazywane są elementy tworzące jednorodną podstawę i zachowujące stateczność pod działaniem bardzo dużych obciążeń. Najczęściej stosowane są pod całymi budynkami. Mogą stanowić posadzkę dla najniższej kondygnacji, np. garażu lub piwnicy.


Trwałość fundamentów zależy w dużej mierze od staranności wykonania wykopu fundamentowego. Należy pamiętać, że nie wolno naruszać spodniej warstwy gruntu. Z tego względu zalecane jest wybranie ostatnich 10cm gruntu ręcznie. Co ważne, wykop musi być odebrany przez kierownika budowy, a odbiór powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. Ściany fundamentowe mogą być wznoszone po 3-4 dniach od betonowania. Należy je zabezpieczyć środkami nieprzepuszczającymi wody, np. folią czy styropianem. Odpowiednio zabezpieczone fundamenty można zasypać piaskiem lub żwirem.