Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia


Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia

Uprawnienia budowlane a dokumentacja praktyki

 

W naszym kraju rośnie ostatnio liczba osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień budowlanych. To nic dziwnego, wziąwszy pod uwagę płynące z tego korzyści. Bardzo istotne jest już samo podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia, które umożliwi zdobycie pracy na wyższym stanowisku, a nawet prowadzenie własnej działalności.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Istota uprawnień budowlanych


W Polsce uprawnienia budowlane wydawane są przez komisje kwalifikacyjne Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa. Osoba, która uzyska takie uprawnienia, może pełnić samodzielnie różne funkcje techniczne w budownictwie. Może opracowywać projekty i być kierownikiem w wybranej przez siebie specjalności techniczno-budowlanej. Na niej spoczywa wtedy wszelka odpowiedzialność za wykonywane roboty i zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas budowy.


Praktyka i jej udokumentowanie


Zdobycie uprawnień budowlanych nie jest możliwe bez odbycia praktyki zawodowej, która powinna zostać dokładnie udokumentowana. Takim dokumentem obowiązującym do niedawna była książka praktyki zawodowej. Na podstawie wpisów, których dokonywał w niej opiekun praktyki, była ona zaliczana lub nie.
W roku 2014 wprowadzono duże zmiany, polegające na rezygnacji z dotychczas obowiązujących książek praktyk na rzecz oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, które musi być podpisane przez opiekuna. Do tego oświadczenia dołączyć się powinno zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej. Zawierać ono musi nazwę zadania, czas praktyki i łączną liczbę tygodni, formę odbywania praktyki i pełnioną funkcję techniczną, a także dane kierującego i pełnione przez niego funkcje na obiekcie, w którym odbywała się praktyka. Tylko takie dokumentowanie praktyki pozwoli na jej zaliczenie. Chociaż oczywiście wpisy dokonane przez opiekuna w książce praktyk jeszcze przed wejściem nowych przepisów, również będą respektowane. Wtedy tylko trzeba dołączyć książkę praktyki do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

 

Do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki dołączyć trzeba jeszcze decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
I to już pełna dokumentacja.