Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP


Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP
Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP

Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy definiuje ogólne zasady, w myśl których ma funkcjonować każde stanowisko pracy. Poniżej, krótka i ogólna analiza tekstu tego rozporządzenia.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Czym jest stanowisko pracy w myśl przepisów BHP?

 

Stanowisko pracy - zgodnie z założeniami BHP - to miejsce wykonywania danej pracy, wraz z podlegającymi urządzeniami. Każde stanowisko musi funkcjonować w oparciu o określone zasady, które - przestrzegane - powinny zapewnić maksimum bezpieczeństwa pracownikowi. Wszystkie te przepisy, są dokładnie zdefiniowane w powyższym rozporządzeniu i dotyczą przede wszystkim:

 

1. Terenu zakładu pracy i budynków znajdujących się w jego obrębie. Ustawa definiuje tu zasady, wynikające z użytkowania przestrzeni należącej do przedsiębiorstwa (również w kontekście przestrzeni konkretnych budynków).

 

2. Pomieszczeń pracy - dotyczy zwłaszcza zasad wynikających z użytkowania, położenia, kubatury (wolnej przestrzeni), maksymalnego obciążenia, ogrzewania i wentylacji itd. każdego z nich.

 

3. Procesów pracy - dotyczy to przede wszystkim kontroli bezpieczeństwa procesu pracy i przestrzegania obowiązkowych procedur, które winny mieć miejsce na wskutek wykrycia nieprawidłowości, bądź bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Przepisy te uwzględniają także zasady zorganizowania miejsca pracy i wykorzystywanie poszczególnych urządzeń na konkretnych stanowiskach.

 

4. Pomieszczeń o charakterze sanitarnym a także ich niezbędnego wyposażenia. Zasady te nie dotyczą wyłącznie konkretnych pomieszczeń (z podziałem na konkretne ich rodzaje), ale również wykorzystywanych w przedsiębiorstwie środków ochrony osobistej.

 

Podsumowując, ujęte w powyższym rozporządzeniu przepisy są zdefiniowane w sposób dość ogólny. Precyzują je przepisy lokalne, związane bezpośrednio pracą na danym stanowisku.