Pośrednie metody wzmacniania przęseł mostów stalowych


Przęsło mostowe - uprawnienia budowlane
Przęsło mostowe - uprawnienia budowlane

Pośrednie metody wzmacniania mostów wykorzystują zmianę modelu obliczeniowego dzięki przyjęciu nowych elementów i warunków brzegowych - prowadzące do zmiany sił wewnętrznych i odkształceń. Wzmocnienia można uzyskać wprowadzając dodatkowe podpory (sztywne bądź sprężyste) czy regulację wysokości łożysk (obniżenie bądź podniesienie podpory). Zwiększenie nośności, sztywności można uzyskać wprowadzając dodatkowy pas sztywny lub zamieniając na układ belkowo-cięgnowy, a ponadto wprowadzając sprężenie (wstępny naciąg cięgien) lub wprowadzając dodatkowe elementy (belki, dodatkowe skratowanie) odciążające istniejący układ konstrukcyjny.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Do przyczyn pogarszania się stanu technicznego konstrukcji stalowej można zaliczyć: korozję prowadzącą do zmniejszenia przekroju i w rezultacie obniżającą nośność oraz wytrzymałość zmęczeniową wskutek tworzących się karbów naprężeń, pęknięcia lokalne lub elementów w wyniku zmęczenia materiału, czy kruchości elementów stalowych z karbami w niskich temperaturach, deformacje wywołane utratą stateczności elementów lub ich części, trwałe odkształcenia plastyczne wywołane przeciążeniem konstrukcji bądź uderzeniami pojazdów. Do najczęstszych należy zaliczyć uszkodzenia korozyjne elementów, ich połączeń, a szczególnie niebezpieczne są wszelkie pęknięcia.

 

W mostach z pomostem usytuowanym w poziomie pasa górnego poszerzenie jest możliwe poprzez: wydłużenie wsporników z ewentualnym ich podparciem zastrzałami, wydłużenie belek poprzecznych, zmianę konstrukcji pomostu, dodanie dźwigarów głównych (i przebudowa podpór). W mostach z pomostem usytuowanym w poziomie pasa dolnego poszerzenie jest możliwe poprzez: przeniesienie chodników na zewnątrz dźwigarów połączone z wykonaniem nowych wsporników, zwiększenie rozstawu dźwigarów głównych z jednoczesnym poszerzeniem pomostu (wydłużeniem belek poprzecznych), dodanie nowego dźwigara z przebudową wydzielającą niezależne jezdnie.

 

Obiekt mostowy to budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności jest to most, wiadukt, estakada, kładka.