Prace przygotowawcze na budowie


Prace przygotowawcze na budowie

 

Wszystkie prace wstępne, które powinny być wykonane przed rozpoczęciem budowy, mają na celu odpowiednie przygotowanie oraz zagospodarowanie terenu. Rozpoczynają one proces budowy, dlatego zgodnie z obowiązującym prawem, mogą być przeprowadzone dopiero wtedy, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę uprawomocni się. Według prawa budowlanego do prac przygotowawczych zalicza się:


• geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,
• niwelację terenu,
• zagospodarowanie terenu przyszłej budowy wraz z postawieniem obiektów tymczasowych,
• wykonanie przyłączy niezbędnych do budowy domu.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Odpowiedzialność za prace przygotowawcze spoczywa na kierowniku budowy, który powinien pamiętać i umieszczeniu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia z danymi, które dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wszystkie kwestie związane z organizacją prac budowlanych są dokładnie określone w ustawie Prawo budowlane. Znajdując się w niej wszystkie zasady zagospodarowania terenu. Ponadto pod uwagę należy wziąć rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych oraz obowiązujące przepisy BHP. Zgodnie z nimi na plac budowy powinien mieć zapewnione:


• łączność telefoniczną,
• właściwą wentylację,
• doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
• doprowadzenia do drogi, wyjść oraz przejść dla pieszych,
• składowisko materiałów budowlanych oraz wyrobów,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• ogrodzenie,
• wyznaczone strefy niebezpieczne,
• urządzone pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne.


Prace przygotowawcze mogą być wykonywane wyłącznie na terenie, który jest objęty pozwoleniem na budowę, natomiast wytyczenie geodezyjne zawsze musi być zgodne z projektem budowlanym zatwierdzonym w pozwoleniu na budowę. Oznacza to, że wszelkie prace przygotowawcze można rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. O terminie rozpoczęcia budowy należy poinformować właściwy organ nadzoru budowlanego. Zawiadomienie o rozpoczęciu prac budowlanych trzeba złożyć na 7 dni przed zaplanowanym terminem.