Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym


Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, praktykę zawodową uprawniającą do uzyskania uprawnień budowlanych można odbywać w organach nadzoru budowlanego, np. WINB lub PINB. Jednakże w ustawie zastrzeżono, że dwa lata tego rodzaju praktyki są równoznaczne z odbyciem rocznej praktyki na budowie. Co więcej, nie każda tego rodzaju praktyka zostanie zaliczona. W polskich realiach praktyka w organach nadzoru budowlanego, zwłaszcza w przypadku pracowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę zawodową, najczęściej odbywa się za biurkiem. Praktykant ma wiele obowiązków, do których zalicza się:


• kontrolowanie dokumentacji budów,
• kontrolowanie książek obiektów budowlanych,
• kontrolowanie książek przeglądów okresowych,
• kontrolowanie dokumentacji dotyczącej zgłoszonych samowoli budowlanych oraz katastrof.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Bardzo często pracownicy biurowi w czasie praktyki są dosłownie zasypywania biurowymi obowiązkami, podczas gdy wizyty na budowie bywają rzadkością. W przypadku, gdy do takiej wizyty już dojdzie, praktykant wykonuje mało odpowiedzialne zadania, takie jak dokumentacja zdjęciowa lub sprawdzanie dokumentacji biura budowy. W rozporządzeniu nie jest narzucone, aby obowiązki w ramach praktyk odbywały się na budowie. Jednak w Prawie Budowlanym dokładnie określono, że niezbędnym warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca obejmująca pełnienie funkcji technicznych w budownictwie.


Właśnie dlatego większość Okręgowych Izb Inżynierów interpretuje te zapisy w sposób nieprzychylny kandydatom. Zgodnie z tą interpretacją zarówno przeglądanie, jak i weryfikacja dokumentacji w biurze nie zalicza się w poczet praktyki. Nie jest zaliczana także praktyka pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Dużą trudnością jest również fakt, że inspektorzy, którzy pracują w organach nadzoru budowlanego, nie zawsze są aktywnymi członkami samorządów zawodowych, a jest to wymóg ustawodawczy. Opiekun praktyki zawodowej musi być czynnym członkiem Izby przez cały czas trwania praktyk. Odbywanie praktyki zawodowej w organach nadzoru budowlanego jest więc obwarowane wieloma wymaganiami formalnymi.