Praktyki do projektowania i kierowania robotami budowlanymi


Praktyki do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Chciałabyś podjąć pracę na budowie w roli kierownika budowy lub pracować w biurze projektowym, przygotowując projekty? Jeśli chcesz się cieszyć wszystkimi możliwościami pracy w zawodzie projektanta lub kierownika budowy, potrzebne ci są uprawnienia budowlane. Ich zdobycie oznacza konieczność zdania egzaminu państwowego. Ale aby móc do niego w ogóle przystąpić, trzeba wcześniej odbyć praktyki zawodowe. Ile one mają trwać? Aby zdobyć uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, potrzebny jest rok praktyki w biurze projektowym oraz półtora roku praktyki na budowie. Natomiast dla zdobycia samych uprawnień do projektowania bez ograniczeń, wystarczy rok praktyki w biurze projektowym i rok praktyki na budowie. W każdym przypadku konieczne jest również ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z kierunków: architektura lub architektura i urbanistyka. Odbycie praktyk powinno zostać potwierdzone dziennikiem praktyk, w którym będą wpisy kierownika budowy wraz z pieczęciami.