Projektowanie płyt i słupów żelbetowych


Projektowanie płyt i słupów żelbetowych

 

Stosowane w budownictwie słupy betonowe odkształcają się na skutek ściskania wzdłuż swojej osi, natomiast w poprzek są poddawane siłom rozpychającym. Ochronę przed rozepchnięciem zapewniają stalowe pręty zbrojenia, a wytrzymałość na ściskanie zapewnia beton. Wyboczeniom zapobiegają gęsto rozmieszczone strzemiona. Projektowanie słupów żelbetowych rozpoczyna się od opracowania schematu statycznego oraz określenia, czy słup będzie sztywno połączony z podłożem, czy może będzie się na nim wyłącznie opierać. Ważne jest również to, czy element podpierany jest związany z podstawą za pomocą zbrojenia czy swobodnie leży na głowicy słupa.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje  do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Podstawą do obliczeń jest długość wyboczeniowa słupa, która wynosi 0,7 wysokości słupa, zmierzonej w świetle dolnej i górnej podpory. Bardzo ważne jest również ustalenie obciążeń dodatkowych, do których zalicza się np. połączone ze słupem półki na wkład kominkowy lub kręte schody. Kolejnym krokiem jest wstępne przyjęcie rodzaju i rozstawu zbrojenia oraz wymiarów przekroju słupa.


Oprócz słupów żelbetowych w budownictwie stosowane są także płyty stopowe z betonu. Pracują one na całej swojej powierzchni wielokierunkowo. Właśnie dlatego w przestrzennym schemacie statycznym musi być uwzględnione dwupłaszczyznowe oddziaływania podpór brzegowych i pośrednich oraz wszystkie elementów obciążających i otworów. Najczęściej przyjmuje się, że wklęsłości pojawiają się między podporami, a wypukłości nad nimi. Oznacza to, że większa ochrona przed rozciąganiem jest potrzebna w górnej strefie płyty, znajdującej się nad słupami i ścianami oraz w dolnej powierzchni, która nie jest podparta.
Projektując płytę trzeba uwzględnić:


• warunki brzegowe – rodzaj i rozmieszczenie podpór oraz sposób ich połączenia z płytą,
• krawędzie niepodparte,
• grubość płyty,
• wstępne wymiary i układ prętów zbrojenia,
• sposób odginania i długość zakotwienia prętów.


Największe naprężenia są w narożach o wokół otworów, dlatego w tych miejscach zagęszczenia zbrojenia musi być największe.