Przeniesienie skoncentrowanych obciążeń na warstwy gruntu


Fundamenty palowe stosowane są tak, gdzie niezbędne jest przeniesienie skoncentrowanych, dużych obciążeń na głębsze i bardziej wytrzymałe warstwy gruntu. Tego rodzaju fundamenty stosowane są w kilku szczególnych przypadkach – palowanie wykonuje się najczęściej wtedy, gdy w przypowierzchniowych warstwach znajdują się grunty o wysokiej podatności na odkształcenia i małej nośności, np. luźne nasypy, odpady komunalne, torfy czy namuły. Fundamenty palowe są także wymagane wtedy, gdy na fundamenty przenoszone są bardzo duże obciążenia skupione. Takie warunki występują przede wszystkim w podporach mostów, wysokich budynkach, wieżowcach oraz obiektach budownictwa morskiego, pełnomorskiego i hydrotechnicznego.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Palowanie stosowane jest również w obudowywaniu wysokich wykopów, wzmacnianiu istniejących fundamentów, stabilizacji skarp i ograniczaniu względnej wielkości lub różnicy osiadań. Właściwe zaprojektowanie, wykonanie oraz eksploatacja obiektu opartego na palach wymaga uwzględnienia kilku ważnych zasad. W harmonogramie prac należy uwzględnić rozpoznanie nośności i składu podłoża oraz głębokość posadowienia pali, od której zależy stabilność konstrukcji. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego rodzaju pali, który powinien być uzależniony od założeń konstrukcyjnych, warunków gruntowych, bezpieczeństwa i założeń ekonomicznych.


Niezbędnym warunkiem palowania jest wykonanie analizy obliczeniowej, obejmującej wyznaczenie sił wewnętrznych działających w fundamencie oraz sił działających w palach. Szczególnej uwagi wymaga określenie nośności oraz przemieszczeń fundamentu wraz z zależnością obciążenie-osiadanie. Należy też ściśle określić warunki wykonania fundamentu palowego oraz wykonać badania kontrolne jakości i nośności palowania – zalicza się do nich próbne obciążenia dynamiczne i statyczne oraz długość i jakość pali. Bardzo ważne jest także przeprowadzenie powykonawczej kontroli posadowienia konstrukcji, czyli oceny pracy budowli, fundamentu i gruntu wraz z oceną przemieszczeń i pomiarem osiadania.