Przykład wypełnionej praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane


SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA BUDOWIE

 

 

Lp
obiektu
Data rozpoczęcia i zakończenia praktyki na obiekcie - Data zapisu cotygodniowego Informacje o obiekcie, przy którego projektowaniu lub realizacji uczestniczy osoba odbywająca praktykę zawodową (rodzaj, przeznaczenie, lokalizacja, konstrukcja obiektu oraz odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień inne charakterystyczne dane) Charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej (zapis cotygodniowy) Forma zatrudnienia, (etat, etatu) umowa: o dzieło, zlecenia, (pracochłonność w godz.) Pełniona funkcja techniczna.
Potwierdzenie i opinia (co najmniej raz na 1 miesiąc) przez osobę kierującą praktyką
 1 3  4  5
I 2007-03-15
2007-03-17
Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Sanatoryjno- Wczasowego „ARKA” w Kołobrzegu
Ul. Sułkowskiego 11
78-100 Kołobrzeg
Pozwolenie na budowę:
Kierownik Budowy: Jan Kowalski
Biuro projektowe: Pracownia Projektowa Colosseum
Inwestor: Zespół Sanatoryjno- Wczasowy „Arka- Mega” Sp. z o.o. Opis stanu istniejącego budynków:
Budynek sanatoryjno- wczasowy położony w Kołobrzegu na działce 16/2, 16/9 i 1, wykonany w technologii tradycyjnej i prefabrykowanej systemu „Wk-70”, jedenastokondygnacyjny, niepodpiwniczony o dachu płaskim w konstrukcji prefabrykowanej. Kubatura budynku: 34 189 m3 Zakres przebudowy budynku istniejącego:
- przebudowa sal restauracyjnych
- przebudowa ostatniej kondygnacji z kotłowni na kawiarnię
- dobudowa dodatkowego szybu windowego Zakres rozbudowy obejmuje dobudowę:
- skrzydła hotelowego – część „C”
- bazy sanatoryjno- rehabilitacyjnej – część „B”
- bazy zabiegów kosmetycznych – część A zaplecza sportowego z basenem wewnętrznym i zewnętrznym na pierwszym piętrze – część B i C
- budowę wolnostojącej kotłowni gazowej
Opis konstrukcji obiektu – część „A”
Cześć „A” obiektu posadowiono na ławach, stopach oraz płycie fundamentowej, wykonanych z betonu B-20, zbrojonego stalą A-III (34 GS) i A-0 (St0S), zaizolowanych papą termozgrzewalną.
Ściany nośne wykonano z bloczków Silka E24 klasy 25MPa, gr. 24cm; zewnętrzne ocieplono styropianem gr.10cm
Ścianki działowe wymurowano z bloczków Silka gr. 12 i 6cm
Słupy, podciągi i wieńce wykonano jako monolityczne z betonu B-20, zbrojonego stalą A-III i A-0
W obiekcie wykonano basen na glinkę o ścianach żelbetowych monolitycznych gr. 20 cm z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0 i posadowiony bezpośrednio na gruncie.
Rozpoczęcie praktyki na obiekcie
1)Zapoznanie z projektem
2)Analizowanie projektu
Umowa o pracę: etat 1/1
Funkcja techniczna:
Inżynier Budowy
2007-03-17
2007-03-24
Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych następujących elementów:
- wsporniki W.S.-1.1 (4 szt.) na III piętrze
- słupy Si-1.15 (9 szt.)pod konstrukcją płyty dennej basenu na parterze
- paraizolacja z papy Vedagard SK na dachu D2 w osiach B1-B5
- ułożenie papy samoprzylepnej Vedatop SU
- wykonano zbrojenie płyty dennej basenu zewnętrznego o gr. 18cm (budynek C) na poz +3,15 m, a następnie zabetonowano
2007-03-25
2007-03-31
Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:
- wykonano izolację ze styropianu FS20 gr. 20cm na dachu D2 między osiami B/1-B/5
- rozpoczęto klejenie papy Vedatop SU między osiami B1-B5
- rozpoczęto wykonywanie tynków na ścianach parterze budynku B i C wykonano pokrycie z blachy trapezowej nad kortem tenisowym w osiach B/C – B/1 oraz rozpoczęto układanie paraizolacji
- zakończono klejenie papy Vedatop SU między osiami B1-B5
2007-04-01
2007-04-07
Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:
- niecka basenu wewnętrznego na obiekcie C w osiach C/13-C/19 na poziomie +3,33
- ściana basenu zewnętrznego Sc-1
Elementy zabetonowano i rozszalowano
2007-04-08
2007-04-14
Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:
- wykonano prace murowe na obiekcie C na III piętrze w osiach C/12-C-18 i C/a-C/d
- zazbrojenie i zaszalowanie stropu nad piętrem III na budynku C
-odebranie i zabetonowanie stropu nad piętrem III na budynku C
- wykonano izolację przeciwwilgociową na parterze budynku B (jednowarstwowo) papą termozgrzewalną i rozpoczęto układanie warstw izolacyjnych
2007-04-15
2007-04-21
Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:
Wykonano ściany z bloczków silikatowych na I piętrze w osiach C/1-C/6 (obiekt C)
- słupy Sż-1.1H (4szt), Sż-1B (14 szt.)
- strop nad I piętrem w osiach C/1-C/6 (żelbetowy)
- wykonano izolację ze styropianu gr. 5cm oraz izolację z folii PCV (obiekt B)-parter w osiach B/6-B/14 oraz warstwy izolacji na I piętrze ze styropianu gr. 2cm
- rozpoczęto wykonywanie posadzek betonowych zbrojonych siatką zgrzewaną
- schody żelbetowe na obiekcie C w osiach C/18-C-19 w poziomach +11,00 do +14,00
2007-04-22
2007-04-28
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- belki żelbetowe 3.0.23., 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16 w budynku B w osiach B/a-B/c
- schody żelbetowe Sż-1 (4szt) w osiach B/a – B/c
- schody żelbetowe w osiach C/3-C/4 w poziomach +4,7 do 7,9m – pozycje 4.0.2, 4.0.4, 3.1.
- strop na płytach filigranowych w osiach C/6-C/12 nad III piętrem w obiekcie C
- zakończono prace murowe w obiekcie C w osiach C/6-C/12 na III piętrze
- ściany basenu wewnętrznego Sc-1,Sc-2 w obiekcie C między osiami C/13-C/18
2007-04-29
2007-05-05
-Wykonano izolację termiczną ze styropianu między osiami B/1-B/6 na parterze oraz między osiami B/d -B/k na I piętrze w obiekcie B
-rozpoczęto układanie betonu posadzkowego, zaizolowanego folią PCV (jednokrotnie) i zbrojonego matami z siatki stalowej zgrzewanej
- wykonano roboty murowe na IV piętrze z bloczków silikatowych gr. 24cm oraz ułożono płyty typu filigran, następnie zazbrojono, zaszalowano i odebrano strop nad IV piętrem w osiach C/6-C/19 w obiekcie C
- rozpoczęto wykonywanie posadzek cementowych w osiach C/1-C/6 nad III piętrem w obiekcie C
2007-05-06
2007-05-12
Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:
- strop na płytach typu filigran w osiach C/1-C/6 nad III piętrem w obiekcie C
- wykonano ściany murowe z bloczków silikatowych gr.12 i 24cm na III piętrze w obiekcie C w osiach C/1-C/6
- słupy żelbetowe Sż-1B (14 szt), Sż-1.1H (4 szt)
- izolacja przeciwwilgociowa i cieplna na parterze obiektu C w osiach C/a-C/c i C/6-C/18
- klatka schodowa w obiekcie C w osiach C/3-C/4 w poziomach +7,80 do 11,00; pozycja 4.0.2, 4.0.4, 3.1.
-izolacja przeciwwilgociowa oraz termiczna w obiekcie B w osiach B/a-B/d, układanie posadzek betonowych.
2007-05-13
2007-05-19
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- strop żelbetowy między osiami B/a-B/d i B/12-B/15 na poziomie +4,68m
- schody żelbetowe w obiekcie C w osiach C/18-C/19 w poziomach +14,10 do 17,20m
- strop na płytach typu filigran (16 cm gr.) w obiekcie C w osiach C/6-C/12 nad IV piętrem w poziomie + 14,00m
-zakończono prace murowe na IV piętrze w osiach C/6-C/12 z bloczków silikatowych gr. 12 i 24cm
- słupy żelbetowe Sż-1.1H (6 szt), Sż-1B (14 szt)
- paraizolacja na blasze trapezowej dachu D3 (nad atrium) oraz D6 (kort tenisowy) z papy Vedagard SK- zakończono
-izolacja termiczna ze styropianu gr. 20cm ułożona na dachu D3 oraz D6- zakończono i rozpoczęto układanie papy Vedatop SV
- ułożono blachę trapezową na dachu D2 w osiach B/a-B/d
-ułożono papę samoprzylepną Vedatop SV na dachu D3 i D6 oraz paraizolację Vedagard SK dachów D2 i D3
2007-05-20
2007-05-26
Nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi z ramienia kierownika budowy przy szalowaniu, zbrojeniu i betonowaniu następujących elementów:
- monolityczny strop żelbetowy (beton B-25) plaży basenowej wokół basenu wewnętrznego w osiach C/18-C/19 (obiekt C) na poziomie +4,68m
- podciągi i wieńce
- zakończono prace murowe z bloczków silikatowych gr.24 i 12cm na IV piętrze (+11,00) w osiach C/1-C/6 w obiekcie C
- ułożono płyty typu filigran oraz zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano trop gr. 16cm nad IV piętrem
 I                                                            2007-05-27
2007-06-02                                                                                                                     
 Wolnostojący szyb windowy, utwierdzony w fundamencie palowym wykonano z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0
Stropodach wykonano w konstrukcji stalowej, główne rygle to belki Bs na których oparto płatwie z profili walcowanych w rozstawie co 2m. Stężenie płatwi jednocześnie warstwę nośną poszycia dachu stanowi blacha trapezowa ocynkowana BTR45/900/0,75
Opis konstrukcji obiektu – część „B”
Część „B” obiektu posadowiono na ławach, stopach prostopadłościennych i schodkowych wykonanych z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0 oraz palach fundamentowych. Budynek kręgielni oraz główny hall obiektu posadowiono na stopach i podwalinach, które z kolei posadowiono na wierconych żelbetowych palach iniekcyjnych o średnicy 400mm.
Ściany stanu zerowego wykonano z bloczków betonowych gr. 24 cm. Ściany i posadzkę zaizolowano papą termozgrzewalną. Ściany zewnętrzne ocieplono styropianem gr. 10cm.
Ściany nośne nadziemia wykonano z bloczków Silka E24 kl.25 MPagr. 24cm i ocieplono styropianem gr. 10 cm w technologii lekkich dociepleń.
Ścianki działowe murowane z bloczków Silka E12, betonu komórkowego gr. 12 i 6cm oraz częściowo z płyt kartonowo- gipsowych.
Wieńce w ścianach nośnych oraz murowanych działowych wykonano jako żelbetowe monolityczne. Uskoki powstałe w wieńcach w ścianach krzyżujących się połączono poprzez słupki żelbetowe.
Podciągi i słupy wykonano jako żelbetowe monolityczne.
Strop nad hall’em głównym wykonano z płyt kanałowych sprężonych, natomiast w części rehabilitacyjnej wykonano strop żelbetowy typu Filigran.
Poza schodami monolitycznymi żelbetowymi w części atrium, wykonano również dwubiegowe schody ruchome, które posadowiono na skrzyni fundamentowej i oparto na podciągu żelbetowym na poziomie piętra.
Konstrukcję dachu nad kortem tenisowym wykonano z drewna klejonego. Główne belki oraz płatwie zostały zaprojektowane tak, aby ich górna krawędź wyznaczała łukowy kształt dachu. Nad pozostałymi pomieszczeniami wykonano stropodach w konstrukcji stalowej, główne rygle z dwuteowników, stężenie belek stanowi blacha trapezowa ocynkowana.

 Nadzór i koordynacja rozpoczętych robót elewacyjnych – klejenie płyt styropianowych na obiekcie B
Zakończenie montażu konstrukcji świetlików w obiekcie B
Nadzór nad pracami żelbetowymi:
- zazbrojenie, zaszalowanie i zabetonowanie belek żelbetowych w obiekcie C- taras widokowy; pozycje 2.0.3.6 (5 szt), 2.0.3.7 (1szt)
- zazbrojenie, zaszalowanie i zabetonowanie stropu przy basenach w osiach C/6-C/12 na poziomie +4,62m wraz z wieńcami i podciagami

 Umowa o pracę: etat 1/1
Funkcja techniczna:
Inżynier Budowy
2007-06-03
2007-06-09
Koordynacja i nadzór z ramienia kierownika budowy prac konstrukcyjnych na placu budowy przy elementach murowych i żelbetowych:
- ukończono prace murarskie z bloczków silikatowych gr. 12 i 24cm na V piętrze obiektu C w osiach C/12-C/19
- ułożono strop z płyt typu filigran nad V piętrem w osiach C/12-C/19 w obiekcie C oraz zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano strop gr.16cm oraz słupy Sż-1.1.4 (1 szt), Sż-1.8 (7 szt), Sż-19 (1 szt) Sż-18C (5 szt), Sż-1C (8szt), Sż-2C (1 szt)- beton B-25
- wykonano prace murowe z bloczków silikatowych gr.24cm na kręgielni (obiekt B) do wysokości +10,60m
- schody żelbetowe na IV piętrze w osiach C3-C/4 (obiekt C)- pozycje 4.0.4, 4.0.2,oraz słup żelbetowy Sż-1C (4 szt)
2007-06-10
2007-06-16
Koordynacja prac budowlanych z ramienia kierownika budowy przy robotach:
- murowych z bloczkówsilikatowych gr. 12 i 24cmna poziomie +17,10m (V piętro) w osiach C/6-C/12
-zbrojarsko-ciesielskich i betonowaniu stropu na poziomie +20,20- filigran, beton B25, gr.16 cm wraz z3 słupami Sż-1.1H (6 szt), Sż-1B (14 szt) i wieńcami
- murowych z bloczków silikatowych gr. 12 i 24cm na poziomie +14,00m (IVpiętro) w osiach C/1-C/6 (obiekt C)
- zbrojarsko-ciesielskich i betonowaniu stropu z płyt filigranowych nad IV piętrem (poziom +17,10m) w osiach C/1-C/6- betonB-25
2007-06-17
2007-06-23
murowych i żelbetowych:
- wykonanie docieplenia styropianem ścian w osiach B/12, B/k, B/m oraz przyklejenie siatki
-wykonanie warstw izolacyjnych posadzki budynku C na I piętrze w osiach C/1-C/9 (folia, styropian, siatka stalowa) oraz na II piętrze w pomieszczeniach 27,29,30,10,11,12
- zabetonowano wieńce Wż-1 spinające słupy na basenie w poziomie +8,50 w osiach B/d i C/13 oraz nadproża N-1 (9szt) drzwi balkonowych V piętra w osiach C/1-C/6 oraz VI piętra C/6-C/19 (beton B-25)
- zazbrojono, zaszalowanao i zabetonowano strop tarasu przy basenie poz. +4,70m (poz. 1.0.3, 1.0.10, Bs-2.4, 2.0.36, 2.0.37
- słupy na VI piętrze w osiach C/12-C/19
- wykonano biegi i spoczniki klatki schodowej na V piętrze w osiach C/18-C/19
2007-06-24
2007-06-30
Koordynacja i nadzór z ramienia kierownika budowy prac konstrukcyjnych na placu budowy przy elementach murowych i żelbetowych:
- wykonanie zbrojenia, zaszalowanie i zabetonowanie schodów w osiach C/3-C/4 z IV na V piętro budynku C
- ułożenie warstwy styropianu wraz z kołkowaniem na elewacji budynku A w części niskiej (SPA) oraz przyklejenie siatki
2007-07-01
2007-07-07
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonanie wieńcy spinających ścianki prysznicy w pomieszczeniu 29
- wykonanie zbrojenia oraz zabetonowanie dwóch płyt podłogowych w osi B/a stanowiących łączniki przejść pomiędzy budynkami B i A.
- wykonanie izolacji pod posadzki cementowe na II piętrze budynku C w osiach C/1-C/12
-wykonanie słupów żelbetowych Sż-1.B (14 szt.) w osiach C/1-C/6 w poziomie +17,20-20,30m
- wykonanie belki poz. 2.1.2. w osiach C/18-C/19 na poziomie +19,49m
- wykonanie warstw izolacji posadzki (folia PCV, styropian, siatka stalowa przeciwskurczowa na III piętrze budynku C w pom. 06,07,09,30,31,32,33,34
2007-07-08
2007-07-14
Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:
- wykonano zbrojenie stropu nad V piętrem w osiach C/1-C/6 oraz zaszalowano i zabetonowano
2007-07-15
2007-07-21
Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:
-wykonanie belki Wz-1 na I piętrze w osi B/d oraz stropu nad VI piętrem w poziomie +23,20m w osiach C/12-C/19
- słupy Sż-1.16 na VI piętrze w osiach C/1-C/6 oraz Sż-1.B
- biegi schodowe i spoczniki w poziomie 17,20-20,30 w osiach C/3-C/4
- belki na poziomie V piętra w osiach C/3-C/4 poz. 2.1.2
- wykonano izolację dachu budynku B nad schodami ruchomymi z papy Vedagard SK
- przyklejenie wraz z zakołkowaniem warstwy styropianu na I piętrze budynku B (ściany kortu tenisowego w osiach B/d oraz B/8)
2007-07-22
2007-07-28
Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:
- wykonanie stropu nad VI piętrem bud C w osiach C/6-C/12 (beton B-25)
- położenie warstw izolacji posadzkowej na III piętrze budynku C
-rozpoczęto montaż blachy trapezowej na drewnianych dźwigarach basenu krytego
- ocieplanie ścian budynku C I i II piętra w osi C/d (styropian gr. 10cm)
- wykonanie wieńców W-1 na I piętrze budynku B (na ścianach Sali konferencyjnej)
2007-07-29
2007-08-04
Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:
- strop nad VI piętrem budynku C w osiach C/1-C/6
2007-08-05
2007-08-11
Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:
- strop nad wiatrołapem poz. 3/W
- wykonanie izolacji dachu D2 i D3 nad salą ćwiczeń budynku B w osiach B/12 i B/14
- elementy monolityczne na połączeniu części A i B w poziomie +4,40 pomiędzy osiami A/3-A/6 w osi B/a
2007-08-12
2007-08-18
Koordynacja i nadzór z ramienia kierownika budowy prac konstrukcyjnych na placu budowy przy elementach murowych i żelbetowych:
- zbrojenie wieńców W-1 na ścianach kręgielni (Ip. Budynku B) w poziomie +10,95m w osiach B/a -B/d oraz B/11 i B/15
- zakończenie docieplenia styropianem wraz z kołkowaniem ścianek attyki dachu nad atrium (budynek B w poziomie +12,00)
2007-08-19
2007-08-25
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonywanie pokrycia blachą trapezową dachu pom Sali konferencyjnej na I piętrze budynku B w osiach B/a, B/d, B/1.1, B/1.5 oraz izolacji z papy Vedagard SK
- montaż parapetów z PCV na parterze budynku B w pom 44,46,25,24,23,22,21
- wykonanie izolacji posadzki w systemie Sopro DSF 523 w pom. 28A i 28B (parter budynku B)
- zazbrojenie i zabetonowanie wieńca W-1 w poziomie +4,80 w osi B/10 w pom 21a (magazyn) na I piętrze budynku B

I

                       

 

2007-08-26
2007-09-01                                                                      
 Opis konstrukcji obiektu – część „C”
Część „C” obiektu posadowiono na ławach o szerokości od 40 do 100 cm oraz stopach fundamentowych prostopadłościennych i schodkowych, wykonanych z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0.
Obiekt hotelowy i część basenowa zostały od siebie oraz od obiektów części „B”
oddylatowane. Ściany stanu zerowego wykonano bloczków betonowych gr. 24cm. Od zewnątrz ocieplono je styropianem gr. 10cm. Izolację ścian i posadzki wykonano z papy termozgrzewalnej.
Ściany nadziemia wykonano z bloczków Silka E24 kl. 25MPa gr. 24 cm, zewnętrzne ocieplono styropianem gr. 10 cm w technologii lekkich dociepleń. Ścianki działowe wymurowano z bloczków Silka, z beton komórkowego gr. 6 i 12cm oraz częściowo z płyt gipsowo-kartonowych.
Wieńce w ścianach nośnych oraz murowanych działowych wykonano jako żelbetowe monolityczne. Uskoki powstałe w wieńcach w ścianach krzyżujących się połączono poprzez słupki żelbetowe.
W wieńcach ścian zewnętrznych obiektu hotelowego przy płytach balkonowych osadzono kotwy stalowe, które przewiązano ze zbrojeniem płyt balkonowych
Podciągi i słupy wykonano jako żelbetowe monolityczne.części hotelowej wykonano żelbetowe stropy typu Filigran. W stropie nad VI piętrem osadzono kotwy stalowe doktórach zamocowano elementy konstrukcji stropodachu. W części basenowej wykonano strop monolityczny na ruszcie z podciągów żelbetowych monolitycznych, będący konstrukcją wsporczą dla niecek basenowych. Całość wykonano z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0.
Balkony części hotelowej wykonano z żelbetowych płyt prefabrykowanych, w których osadzono stalowe elementy i powiązano je z kotwami w wieńcach ścian zewnętrznych tworząc dzięki temu usztywnienie całego układu balkonów.
Szyb windowy wykonano z cegły ceramicznej pełnej. Zwieńczenie szybu stanowi żelbetowa płyta monolityczna.
Nad pomieszczeniem basenu krytego wykonano stropodach w konstrukcji drewnianej. Główne rygle dachu stanowią dźwigary trapezowe z drewna klejonego osadzone na słupach żelbetowych. Warstwę pokrycia nośnego wykonano z blachy trapezowej ocynkowanej.
Stropodach części hotelowej wykonano z płyt korytkowych układanych na ściankach murowanych ażurowych.
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zakończenie wykonywania izolacji posadzek w pomieszczeniach na V piętrze budynku C (styropian, folia, siatka przeciwskurczowa)
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w systemie Sopro 523 na ścianach przy natryskach w łazienkach na II          
 Umowa o pracę: etat 1/1
Funkcja techniczna:
Inżynier Budowy
2007-09-02
2007-09-08
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w systemie Sopro 523 na ścianach przy natryskach w łazienkach na II piętrze w pomieszczeniach 3,10,11,13,15,18,21,25,27,30
2007-09-09
2007-09-15
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonanie izolacji podłoży betonowych (dysperbit, papa termozgrzewalna, folia PCV, styropian, siatka przeciwskurczowa) w pomieszczeniu 109 (korytarz) oraz izolacji z folii w pom. 19 i20 na I piętrze
2007-09-16
2007-09-22
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w systemie Sopro 523 na ścianach przy natryskach w łazienkach na 3 i 4 piętrze budynku C
2007-09-23
2007-09-29
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
-wykonanie izolacji ciężkiej typu Sopro 523 na posadzce szatni w części basenowej na I piętrze budynku B (pom 26) oraz izolacji posadzek w stacji uzdatniania wody (parter budynku C- pom 93)
-wykonanie izolacji pod płytki KERATWIN na ścianach w osi B/11 i B/12 oraz układanie płytek elewacyjnych.
-izolacja ciężka typu Sopro 523 na parterze w pom 43 (kąpiele wirowe)
2007-09-30
2007-10-06
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonanie warstw podłoży betonowych pod posadzki cementowe budynku C na parterze w pomieszczeniach; 88, 89, 91 (papa , folia styropian, siatka) oraz rozpoczęcie wykonywania jastrychów
- wykonanie warstw podłoży betonowych pod posadzki cementowe budynku B na parterze w pomieszczeniu 17 (papa , folia styropian, siatka) oraz rozpoczęcie wykonywania jastrychów
- wykonanie paroizolacji na płycie stropowej budynku „C” w części hotelowej wraz z warstwą styropianu gr. 20cm z nakładką w celu uzyskania 2% spadku
- wykonanie izolacji na ścianach w łazience w rejonie brodzików na I piętrze budynku „C w lokalach: 58, 65 66
- wykonanie izolacji na balkonach w systemie Sopro 523 na 2 piętrze budynku „C” w lokalach; 03, 04, 05, 06, 07,08 oraz na III, IV, V i VI piętrze w lokalach; 03, 04, 05, 06, 07,08 oraz rozpoczęcie układania płytek.
- wykonanie izolacji pod posadzki w budynku „B” w POM. 1 i 2 na parterez
- zakończenie izolacji attyk nad poziomem 17 na budynku B
2007-10-07
2007-10-13
Bezpośredni nadzór techniczny nad:
- wykonywanie szlichty cementowej na dachu budynku „C”
- wykonanie izolacji ścian w natryskach i wnękach z wannami w pom. 44 na parterze budynku B (hydroterapia)
2007-10-14
2007-10-20
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonanie izolacji ścian w systemie sopro 523 w budynku „C” na VI piętrze w pom: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11, 12, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 27 oraz rozpoczęcie układania płytek
-Wykonanie izolacji balkonów systemu Sopro 523 na V i VI piętrze budynku C w pomieszczeniach: 25, 26, 27, 29, 30 oraz rozpoczęcie kładzenia płytek
- wykonanie izolacji posadzek w łazienkach – IV piętro w pom: 03, 05, 34 w technologii BOTACT DT 9 Plus oraz układanie płytek w tych pomieszczeniach
- wykonanie izolacji na posadzkach w pom 44 na parterze budynku B
2007-10-21
2007-10-27
elementach:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek w stacji uzdatniania wody i w pomieszczeniach natrysków przy basenach na i piętrze w pom nr 29 oraz rozpoczęcie układania kafli
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek na parterze budynku C – ciąg dla niepełnosprawnych (pom 80-87) oraz rozpoczęcie układania płytek.
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej balkonów na IV i V piętrze budynku „C” w pom. 21, 23, 24, rozpoczęcie układania płytek na balkonach
- wykonanie izolacji balkonów na II i III piętrze w pomieszczeniach : 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 oraz na IV piętrze w pom.: 09, 10, 11; rozpoczęcie układania płytek w w/w pomiesczeniach
- wykonanie pomostów drewnianych w zagłębieniach na schody ruchome na budynku B w celu ich zamontowania
2007-10-28
2007-11-03
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- rozpoczęcie montażu sufitów podwieszanych w budynku B na parterze i I piętrze
- kontynuacja układania płytek na balkonach budynku C
2007-11-04
2007-11-10
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonanie izolacji balkonów (system Sopro 523) na I piętrze budynku C i rozpoczęcie układania płytek w pomieszczeniach: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 oraz w pom nr 15 na IV i V piętrze wykonanie izolacji posadzki w 47 i 53 (I piętro bud C) i rozpoczęcie układania płytek
- przeszlifowanie złącza dylatacji w pom sala kortów do poziomu posadzki
- wykonanie izolacji ścian w okolicy brodzików w pom 43, 45, 74, 77 na I piętrze i posadzek w łazienkach w lokalu 50 i 52 (I piętro) oraz 03, 04, 05, 07, 08, 09, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35
2007-11-11
2007-11-17
 Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zakończono układanie posadzek z płytek antypoślizgowych w pom 29 i WC dla osób niepełnosprawnych
- wykonywanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach bud B
- tapetowanie ścian w holu budynku B
- układanie płytek w klatkach schodowych budynku C
2007-11-18
2007-11-24
Bezpośredni nadzór techniczny nad:
- wykonanie izolacji posadzki i ścian w pomieszczeniu nr 4 na parterze bud B i pom 40 (natryski płaszczowe), pom 39 (bicze szkockie) oraz rozpoczęcie układania płytek
- wykonanie izolacji poziomej pod brodziki w WC dla niepełnosprawnych na parterze bud C w pom 80, 83, 84, 87 oraz w pom bud B nr 37, 15 (parter) i 27 (piętro) oraz rozpoczęcie układania terakoty
2007-11-25
2007-12-01
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonywanie sufitów podwieszanych w korytarzu części C (parter)
- wykonanie izolacji ścian łazienki w gabinecie lekarskim (pom 25) na parterze budynku B oraz rozpoczęcie układania płytek