Ręczne prace transportowe - przepisy


Ręczne prace transportowe – przepisy

 

Ręczne prace transportowe polegają na przemieszczaniu przedmiotów różnymi metodami na określoną odległość. Przy ich wykonywaniu niezbędne jest przestrzeganie przepisów BHP, zgodnie z którymi przy ręcznych pracach transportowych przemieszczanie przedmiotów jest niedozwolone w przypadku, gdy:


• przedmiot nie jest stabilny lub jego zawartość może ulec przemieszczeniu,
• przedmiot jest za duży, zbyt ciężki, trudny do utrzymania lub nieporeczny według oceny osoby, która kieruje pracownikami,
• przedmiot jest usytuowany w taki sposób, że operowanie nim lub trzymanie go jest możliwe tylko w znacznej odległości od tułowia pracownika,
• przedmiot ma tendencję do owijania się wokół tułowia pracownika,
• przedmiot ma tendencję do wyginania się,
• przedmiot może być przemieszczany wyłącznie poprzez skręty tułowia,
• struktura lub kształt przedmiotu może spowodować u pracownika urazy, zwłaszcza w razie kolizji,
• przemieszczanie przedmiotu może być wykonane wyłącznie poprzez pochylenie przez pracownika tułowia o kąt większy niż 45 stopni,
• przedmiot wymaga przemieszczania w niestabilnej pozycji,
• możliwe jest wystąpienie nagłych ruchów przedmiotu,
• stanowisko pracy lub jego okolic nie pozwala na przemieszczanie przedmiotu na wysokości, która zapewnia bezpieczeństwo i przy prawidłowej pozycji ciała pracownika,
• powierzchnia, po której ma być przemieszczany przedmiot jest nierówna, śliska w zetknięciu z podeszwą buta pracownika lub stwarzająca zagrożenie podczas przemieszczania się,
• podłoga lub inna powierzchnia, na której opierają się stopy pracownika jest niestabilna,
• podłoga oraz powierzchnia robocza znajdują się na różnych poziomach, przez co konieczne jest przemieszczanie przedmiotu na różnych wysokościach,
• przedmiot powoduje ograniczenie pola widzenia pracownika.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Bardzo ważne jest to, aby powierzchnia, po której przedmioty są przemieszczane ręcznie, była równa, stabilna oraz nieśliska. Ponadto konieczne jest zabezpieczenia ostrych, wystających elementów przemieszczanych przedmiotów.