Rodzaje fundamentów


Rodzaje fundamentów

 

Fundamentami nazywana jest konstrukcja, która łączy nadziemną część budynku z gruntem. W zależności od rodzaju oraz stanu podłoża gruntowego wykonywane są fundamenty pośrednie lub bezpośrednie. Fundamenty pośrednie to takie elementy konstrukcji, których zadaniem jest przekazywanie obciążeń na grunt przez pobocznicę. Obciążenia są przekazywane poprzez tarcie boczne. Na fundamenty pośrednie składają się pale i studnie. Jest to rozwiązanie bardzo rzadko stosowane w budownictwie jednorodzinnym. Fundamenty pośrednie najczęściej wykorzystywane są przy większych obiektach, zwłaszcza związanych z infrastrukturą drogową. Na ich podstawie tworzone są filary estakad, wiaduktów czy przyczółki mostów.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Fundamenty bezpośrednie przekazują obciążenia poprzez powierzchnię podstawy. Do fundamentów bezpośrednich zalicz się stopy, ławy oraz płyty fundamentowej. Stopy to podstawa słupów i kominów, które wznoszone są z cegieł. Ławy odpowiadają za przenoszenie obciążeń od ścian konstrukcyjnych. Szerokość ław jest uzależniona od ilości kondygnacji budynku oraz szerokości przegrody. Zarówno szerokość, jak i grubość czy zbrojenie ław musi być dobrane do działających obciążeń oraz warunków gruntowych. Ponadto klasa wodoszczelności betonu oraz grubość otuliny dla prętów zbrojeniowych musi odpowiadać wymogom dotyczącym klas ekspozycji dla ustroju fundamentowego.


Płyty to elementy o różnych wymiarach, stosowane najczęściej pod całym obiektem. Można z nich utworzyć jednorodną podstawę, która jest odporna na duże obciążenia i jednocześnie stanowi posadzkę dla najniższej kondygnacji, np. dla podziemnego garażu. Wykop fundamentowy musi być wykonany starannie, bez naruszania spodniej warstwy podłoża. W przypadku wykonywania wykopu za pomocą koparki, należy ostatnie 10cm gruntu wybrać ręcznie. Wykop musi być odebrany przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane i wpisany do dzienna budowy. Ławy muszą być odpowiednio uzbrojone i starannie zalane. Ściany można wznosić po 3-4 dniach od wylania betonu.