Rozbiórka obiektów


Rozbiórka obiektów

 

Rozbiórka zawsze oznacza koniec życia budynku. Zgodnie z zawartymi postanowieniami w ustawie o prawie budowlanym, rozbiórka obiektów traktowana jest jako jeden z rodzajów prac budowlanych. Zgodnie z tym założeniem, rozbiórka dowolnego obiektu musi zostać poprzedzona pozyskaniem wszelkich możliwych uprawnień. Wymaganiom podlegają także urządzenia budowlane, jakie zostaną zastosowane podczas wszystkich prac rozbiórkowych.

 

Są jednak pewne sytuacje, w których przeprowadzenie rozbiórki nie wymaga pozyskania pozwolenia. Oto one:


- pozwolenie nie jest wymagane przy przeprowadzaniu rozbiórki budynków oraz budowli, które nigdy nie zostały wpisane do rejestru obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków
- pozwolenie na rozbiórkę nie jest konieczne także w przypadku tych budowli, których wysokość nie przekracza 8 metrów, ale tylko pod warunkiem, że ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości
- pozwolenia na rozbiórkę nie są wymagane także przy obiektach i urządzeniach budowlanych, w przypadku których nie wymagano pozwolenia na budowę, a podczas całego swojego istnienia nie zostały wpisane na listę zabytków.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Zdarzają się oczywiście sytuacje, w których ze względu na bezpieczeństwo ludzi czy mienia, odpowiednio do tego uprawniony organ może zażądać przedstawienia wszystkich danych dotyczących obiektu lub szczegółów prowadzenia prac rozbiórkowych. Szczegółowy plan rozbiórki budynku należy także przedstawić, gdy prowadzone prace mogą pogorszyć warunki zdrowotno-sanitarne, pogarszają stan środowiska bądź wprowadzą znaczące przeszkody i obciążenia dla budynków sąsiadujących.

 

Jeśli warunki odnośnie rozbiórki nie wymagającej pozwolenia nie zostały spełnione, należy zacząć gromadzić następujące dokumenty:


- pisemną zgodę właściciela obiektu na przeprowadzenie jego rozbiórki
- szkic usytuowania budynku
- zakres planowanych prac rozbiórkowych, jakie mają zostać przeprowadzone
- pisemna notatka o sposobach zapewnienia bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom oraz budynkom.

Oprócz usług detektywistycznych świadczyny także pomoc w zakresie ochrony mienia prywatnego, firmowego oraz ochrony dużych imprez. Nasza agencja współpracowała z najlepszymi firmami w całej Polsce. Zyskaliśmy sobie wiernych klientów także wśród polityków i ludzi show businessu.

 

Aby cały czas utrzymywać najwyższe standardy naszych usług, nasi pracownicy, oprócz zdobywania praktycznego doświadczenia w trakcie wykonywania obowiązków, podnoszą swoje kwalifikacje poprzez częste szkolenia branżowe. Rocznie wykonujemy ponad 1000 zleceń, co w połączeniu ze świetnie wyszkoloną kadrą stawia nas w czołówce europejskich agencji detektywistyczno - ochroniarskich.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby każdy z naszych pracowników był dokładnie sprawdzoną i kompetentną osobą, cieszącą się nieposzlakowaną opinią, ponieważ od samego początku naszej działalności chcemy być dla Państwa godnym zaufania partnerem.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!