Rozbiórka obiektu budowlanego niezgodnego z projektem


Rozbiórka obiektu budowlanego niezgodnego z projektem

 

Samowolka budowlana to potoczna nazwa określająca obiekt budowlany, który znacznie odbiega od zatwierdzonego projektu. W przypadku, gdy odstępstwa są znaczne, inwestor ma obowiązek sporządzić oraz dostarczyć niezbędnym organom projekt zastępczy. Jeśli tego nie zrobi, to zostanie wszczęte postępowanie związane z samowolką budowlaną. Warto dodać, że wyróżnia się odstępstwa nieistotne oraz istotne.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Do istotnych odstępstw od projektu zalicza się m.in. zmianę powierzchni zabudowy, zmianę ilości kondygnacji, zmianę wysokości oraz szerokości obiektu, zmianę grubości ścian, podpiwniczenie budowli, a także szereg innych modyfikacji. W przypadku takich odstęp niezbędna jest zgoda wydana przez autora projektu. Oprócz tego wymagane jest pozwolenie na budowę całego przedsięwzięcia. Jeśli dany obiekt budowlany istotnie lub nieistotnie odbiega od projektu, to organ nadzoru budowlanego może wydać nakaz wykonania oraz dostarczenie projektu zamiennego. Odpowiada za to inwestor, który ma obowiązek dostosować się do określonego terminu. Trzeba dodać, że w takim projekcie muszą znaleźć się nie tylko wykonane modyfikacje, ale również zakres działań budowlanych mających na celu doprowadzenie danego obiektu do stanu zgodnego z przepisami prawa.

W ustalonym terminie organ nadzoru budowlanego ma za zadanie dokonać kontroli projektu zamiennego, a także pozostałych obowiązków wynikających z niezgodnością obiektu z projektem. Może to również nastąpić wcześniej, jeśli inwestor złoży stosowny wniosek.


Jeśli obowiązek nie zostanie wykonany przez inwestora w nakazanym terminie, to dalsze roboty budowlane zostaną zablokowane. Może nawet być zlecona rozbiórka obiektu budowlanego (całego lub jego części). Organ nadzoru budowlanego może również nakazać doprowadzenie budynku do stanu wcześniejszego, czyli tego przez dokonaniem modyfikacji nieumieszczonych w projekcie.
Istotnym jest również to, że samowolka budowlana generuje także kary finansowe. Kary za każdą nieprawidłowość obliczane są odrębnie, a następnie sumowane.