Ściany dwuwarstwowe - jak zrobić wieńce stropowe bez deskowania?


Wieńcami stropowymi nazywane są krawędziowe belki żelbetowe, które spoczywają na ścianach nośnych. Mają one bezpośredni wpływ na sztywność budynku, który dzięki nim zyskuje większą odporność na pękanie i zarysowania, spowodowane np. nierównomiernym osiadaniem gruntu. W zewnętrznych ścianach dwuwarstwowych do wykonania wieńca niezbędne jest wykonanie deskowania bocznego. Musi być ono na tyle mocne, aby podczas betonowania stropu nie zostało wypchnięte. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ szalunek może być mocowany tylko do ścian, które będą stanowić oparcie stropu. Szalunek można dodatkowo usztywnić przywiązując go drutami do siatki zbrojenia lub belek stropowych.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer  oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Przy poprawnie wykonanym deskowaniu boczna powierzchnia wieńca jest równa ze ścianą. Stanowi wówczas doskonale podłoże pod ocieplenie z wełny lub styropianu. Dużym ułatwieniem przy konstruowaniu wieńców stropowych są specjalne kształtki z keramzytobetonu. Można je kupić w komplecie z pustakami wypełniającymi oraz częściowo prefabrykowanymi belkami. Długość kształtek wieńcowych wynosi około 30cm. Można je układać jedna przy drugiej na ścianach zewnętrznych. Pionowe ścianki kształtek pełnią rolę deskowania wieńca stropowego. Są na tyle wytrzymałe, że nie ma konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień czy podparć.


Końce belek stropowych opierane są na wewnętrznych krawędziach kształtek wieńcowych. Między nimi rozmieszczane są pustaki wypełniające skrajne, których otworzy najczęściej są zadeklowane w wytwórni. Cztery pręty o średnicy 12mm stanowią podłużne zbrojenie wieńca. Są one wkładane między krawędziowe pustaki stropowe i pionową ściankę kształtek. Dla zapewnienia kształtkom odpowiednio grubej otuliny betonowej nie trzeba stosować plastikowych podkładek dystansowych, ponieważ z jednej strony na dole mają one uformowaną podpórkę o trójkątnym przekroju, stanowiącą oparcie dla prętów zbrojenia wieńca. Kształtki wieńcowe zastępują deskowanie tracone, a przy tym są materiałem cieplejszym od surowego betonu. Keramzytobetonowe kształtki nadają się głównie do stropów gęstożebrowych.