Ściany oporowe - obliczenia i projektowanie


Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

 


Jakie dodatkowe wymagania, oprócz określonych normą PN-83/B-03010 należy uwzględniać przy projektowaniu ścian oporowych?

Wyjaśnij pojęcia ściana oporowa i ściana oporowa z gruntu zbrojonego.

Wyjaśnij pojęcia parcia granicznego (parcie czynne) gruntu, parcie pośrednie gruntu i parcie spoczynkowe gruntu. Podaj przykłady konstrukcji dla których mogą wystąpić wyżej podane rodzaje parcia.

Podaj maksymalne wartości, określone normą PN-83/B-03010, kąta tarcia gruntu o ścianę oporową ?2(n).

Podaj jakie ściany oporowe można uznać za idealnie gładkie, a jakie za betonowe gładkie i betonowe szorstkie.

Wymień przynajmniej trzy rodzaje obciążeń wyjątkowych z wymienionych w PN-83/B-03010 Ściany oporowe.

Podaj wzór na wypadkową parcia (lub odporu) gruntu niespoistego dla ściany oporowej, pionowej dla trójkątnego rozkładu jednostkowego parcia gruntu przy naziomie poziomym obciążonym obciążeniem równomiernym o wartości charakterystycznej qn, przy założeniu ?2(n)=0.

Co obejmuje sprawdzenie stanów granicznych nośności podłoża zgodnie z PN-83/B-03010?

Podaj warunek jaki musi być spełniony przy sprawdzaniu stateczności ściany oporowej ze względu na możliwość obrotu względem krawędzi podstawy fundamentu.

Co obejmują stany graniczne użytkowania ścian oporowych?