Sieci gazowe


Sieci gazowe uprawnienia budowlane
Sieci gazowe uprawnienia budowlane

Uzyskiwanie uprawnień budowlanych - sieci gazowe

 

Jeśli dana osoba chciałaby zdobyć uprawnienia budowlane z danego zakresu, musi posiadać odpowiednie wykształcenie, które bezpośrednio wiąże się z wybraną specjalnością lub jest jej pokrewne. W celu przystąpienia do wykonywania obowiązków w ramach konkretnego zawodu, niezbędna jest także kwalifikacja wykształcenia, która odbywa się za sprawą potwierdzenia zgodności ukończonych studiów lub kursu oraz specjalności zawartych w dyplomie z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu MTiB z 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Wykształcenie niezbędne do uzyskania uprawnień w dziedzinie gazownictwa
W przypadku specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kandydat do przyznania uprawnień bez ograniczeń powinien mieć ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska. Istotna pozostaje również specjalność studiów inżynierskich, która powinna obejmować przede wszystkim pełen zakres inżynierii gazowniczej oraz naftowej, a także zagadnienia zawiązane z wiertnictwem. Aby osoba starająca się o uprawnienia budowlane w tej dziedzinie mogła zdobyć je w ograniczonym zakresie, także musi spełnić kilka podstawowych warunków. Jednym z nich jest ukończenie wyższych studiów zawodowych na kierunku inżynieria środowiska lub też studiów magisterskich w dziedzinie budownictwa i energetyki.

 

Kursy gazownicze


Na rynku istnieją też profesjonalne kursy, mające za zadanie przygotować kandydata do egzaminu, którego pomyślne zdanie jest równoznaczne z nadaniem uprawnień SEP. W skład zagadnień przerabianych na tego rodzaju kursach wchodzą między innymi: urządzenia przeznaczone do magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe do 0,5 MP lub wyżej, wszelkiego rodzaju urządzenia gazowe oraz instalacje, generatory gazu, turbiny gazowe oraz wiele innych. Zainteresowany kursem może również zdecydować, czy chce przyswajać wiedzę z zakresu eksploatacji, czy też dozoru, wybierając odpowiedni poziom kursu.