Składowiska odpadów w Polsce


Składowiska odpadów w Polsce

 

Zagrożenia środowiska spowodowane odpadami są coraz poważniejszym problemem w Polsce. Akty prawne, przepisy i programy edukacyjne nie zawsze dają zamierzony efekt. Wciąż wielu Polaków wyrzuca śmieci i odpady w miejscach do tego nie przeznaczonych, np. w lasach.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Składowiska odpadów należą pod względem budowlanym do trudnych obiektów. Muszą być one szczelne i nie oddziaływać negatywnie na środowisko. A do tego muszą mieć one dużą powierzchnię oraz pojemność. Art. 103. z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach mówi, że:


- odpady składuje się na: składowisku odpadów, w podziemnym składowisku odpadów, w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
- wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów: odpady niebezpieczne, obojętne, inne niż niebezpieczne i obojętne.

 

Natomiast w naszym kraju istnieją następujące rodzaje składowisk:


- niezorganizowane - są to zagłębienia terenu bez specjalnego przygotowania; przez takie składowiska może zostać skażona woda gruntowa,
- pół-zorganizowane - bardzo popularna forma składowisk, jest w nim zorganizowana izolacja składowanych odpadów od podłoża, ale to także nie zabezpiecza środowiska przed emisją ścieków i niebezpiecznych substancji,
- zorganizowane - spełniają wszystkie normy techniczne i są bezpieczne dla środowiska.

 

Ważne jest także, by w przyszłości ograniczyć ilość odpadów. Natomiast te zmiany należy wprowadzać stopniowo. Ważne jest uświadamianie ludzi, że jeżeli działamy na szkodę środowisku to tak naprawdę szkodzimy sobie i swojemu zdrowiu. Place składowe i składowiska odpadów powinny spełniać wszelkie wymogi techniczne. Do działań, które pomogą zmniejszyć ilość odpadów możemy zaliczyć:


- środki masowego przekazu - powinny informować o zagrożeniach, jakie powoduje nieprawidłowe składowanie odpadów,
- władza administracyjna i samorządowa powinna inwestować w ochronę środowiska,
- powinniśmy segregować odpady - osobno papier, szkło, metal,
- szkoła powinna edukować dzieci już od najmłodszych lat o potrzebie ochrony środowiska.