Specjalność architektoniczna


Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – co dają?

 

Uprawnienie budowlane dotyczące kierowanie robotami budowlanymi mogą być wydane bez ograniczeń lub z ograniczeniami. Najczęściej dotyczą konkretnej specjalności, np. drogowej, architektonicznej, mostowej, kolejowej, architektonicznej czy instalacyjnej. Ograniczenia w posiadaniu uprawnień zależą od specjalności.

 

Specjalność architektoniczna

 

Uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi w przypadku specjalności architektonicznej bez ograniczeń umożliwiają nie tylko kierowanie robotami budowlanymi związanymi z tworzeniem obiektu, ale odnoszą się także do architektury całego obiektu.


W przypadku uprawnień o ograniczonym zakresie można kierować robotami budowlanymi związanymi z obiektami, których kubatura nie przekracza 1000 metrów sześciennych. Przy budownictwie szeregowym ograniczenie to dotyczy jednego segmentu, a w budownictwie bliźniaczym jednego budynku bliźniaczego. Przy rozbudowie już istniejącego budynku liczona jest łączna kubatura budynku istniejącego oraz dopiero budowanego. Co ważne, ograniczenie obejmuje również teren, na którym będą przebiegać prace budowlane. Uprawnienia o ograniczonym zakresie pozwalają na projektowanie wyłącznie na terenach tzw. budownictwa zagrodowego.

 

Specjalność konstrukcyjno – budowlana

 

Osoba posiadająca nieograniczone uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalizacji może pełnić aż dwie samodzielne funkcje techniczne. Może nie tylko kierować robotami w ramach konstrukcji obiektu, ale również jego architektury.


Ograniczone uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dotyczą nie tylko kubatury budynku, która podobnie jak przy specjalności architektonicznej nie może przekroczyć 1000 metrów sześciennych. Ograniczenia obejmują również:


• wysokość budynku nad poziomem morza – nie może być wyższy niż 12m,
• ilość kondygnacji – maksymalnie trzy nadziemne,
• wysokość kondygnacji – maksymalnie 4,8m,
• posadowienie – maksymalnie 3m poniżej poziomu terenu,
• rozpiętość elementów konstrukcyjnych – do 6m i do 2m wysięgu wsporników.
Ponadto budynek nie powinien posiadać elementów wstępnie sprężanych na budowie.