Specjalność konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie


Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM Egzaminu Ustnego. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Uprawnienia budowlane można uzyskać w kilku specjalności, a także w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie. Jedną z najczęściej wybieranych specjalności jest specjalność konstrukcyjno-budowlana. Do uzyskania uprawnień bez ograniczeń konieczne jest ukończenie studiów, ale uprawnienia z ograniczeniami mogą zdobyć także technicy.

 

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

 

Uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi dają duże możliwości w zakresie wyboru drogi zawodowej. Do egzaminu na uprawnienia w ograniczonym zakresie mogą przystąpić osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo lub studia drugiego stopnia na kierunku architektura, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka, budownictwo hydrotechniczne, melioracja lub inżynieria i gospodarka wodna oraz odbyły roczną praktykę przy projektowaniu i półtoraroczną na budowie.

 

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie

 

O uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie mogą starać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo lub studia drugiego stopnia na jednym z kierunków pokrewnych, do których zalicza się:
• architektura,
• architektura i urbanistyka,
• melioracja,
• inżynieria środowiska,
• budownictwo hydrotechniczne,
• inżynieria i gospodarka wodna.


Do egzaminu można przystąpić po ukończeniu w/w kierunków oraz po odbyciu rocznej praktyki przy projektowaniu i na budowie.

 

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

 

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanym w zakresie ograniczonym dostępne są nie tylko dla osób, które ukończyły studia, ale również dla techników. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które:


• ukończyły studia I stopnia na kierunku architektura, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna lub melioracja oraz odbyły półtoraroczną praktykę na budowie,
• ukończyły studia I stopnia na kierunku budownictwo i odbyły półtoraroczną praktykę na budowie,
• ukończyły studia I stopnia na jednym z w/w kierunków i odbyły 3-letnią praktykę na budowie,
• posiadają tytuł zawodowy mistrza lub technika i odbyły 4-letnią praktykę na budowie,
posiadają dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie technika w zawodzie technik budownictwa, murarz, murarz-tynkarz lub cieśla oraz odbyły 4-letnią praktykę na budowie.